2. prosince 2016 nepůjde v části města elektřina

0
845

2. prosince 2016 nepůjde od 7.30 do 11. 30 v části města elektrický proud. Týká se to ulice 5. května (561 , 562 , 563 , 564 , 565 , 566 , 567 , 568 , 569) a ulice Řevnická (570).