Řevnická se od 19. 12. do 22. 12. kvůli úpravě stromů uzavře

0
900

Ve dnech 19. 12. až 22. 12. bude probíhat v ulici Řevnická v úseku od hájovny až po křižovatku na Skalku kácení dřevin, které ohrožují svým stavem a místem růstu nemovitosti, elektrické vedení a provoz na místní komunikaci. Ve dnech 20. 12 až 21. 12. bude tato komunikace zcela uzavřena, neboť na ní bude operovat rozměrná plošina, která zabere celou vozovku.

Prosíme, počítejte s tímto omezením a pokud možno se v těchto místech v uvedených termínech nepohybujte. Kácení bude provádět odborná firma, která se na tyto práce specializuje.