Mladí vědci pokoušeli sníh a led

0
1274

Druhé pololetí v našem klubu, Mladý vědec při Spolku Brdský šikula, jsme zahájili pokusy se sněhem, s ledem a s vlastnostmi kapalin.

Dopátrali jsme se odpovědi na otázky, proč led plave, proč nekape ze sněhové koule zahřívané nad svíčkou, anebo proč se sníží teplota ve sklenici se sněhem a solí oproti teplotě ve sklenici pouze se sněhem. Na tomto principu jsme se také pokusili vyrobit zmrzlinu.

Experiment s absorbční schopností polyakrylátu sodného

Pomocí pokusu, který dětem připomínal výbuch podmořské sopky, jsme si zopakovali povrchové napětí na rozhraní voda-olej. A vyzkoušeli jsme si i „filmařský sníh“ (polyakrylát sodný) a zkoumali jeho absorpční vlastnosti.