Stromy po ošetření.

V říjnu a v listopadu probíhala druhá fáze obnovy lipové aleje. Týkala se památných stromů v ulici V Lipkách.

U vybraných třiceti osmi stromů byl proveden zdravotní řez, odlehčovací řez, případně redukční řez koruny a dále byla alej dosazena novými stromky v celkovém počtu jedenácti lip. Takto rozsáhlá péče o památné stromy byla provedena i díky podpoře Ministerstva životního prostředí v rámci Programu péče o krajinu v roce 2018, podprogramu pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí. Poděkování patří zejména panu Jaromíru Láníkovi, který se o mníšeckou alej dlouhodobě stará.

Jiřina Romová, odbor vnitřních věcí

A z doby před ošetřením….