Snahou každého světla je prozářit tmu… Přijďte si pro to betlémské, které přivezou mníšečtí skauti třetí adventní neděli.