Starostka města Mníšek pod Brdy Mgr. Magdalena Davis, Ph.D. zve veřejnost na jednání Zastupitelstva, které se koná v pondělí 16. září 2019 od 18 hodin v Městském kulturním středisku V Lipkách.

Program:

 • Složení slibu zastupitele
 • Schválení programu
 • Veřejná schůze
 • Zpráva starostky o činnosti Rady města a Městského úřadu
  Informace o provedených opatřeních v důsledku havároe v ZŠ Komenského 886
 • Zpráva Finančního výboru
 • Zpráva Kontrolního výboru
 • Aktualizace pravidel – informace k poskytnutí příspěvku na školné (MŠ)
 • Stanovy spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s.
 • Zrušení usnesení ZM č. 26, 2) bere na vědomí, písm. a) z 24.6. 2010
 • Majetkové záležitosti – Kupní smlouvy – prodej části pozemku parc. č. 336 v k. ú. Rymaně
 • Přístup členů Finančního výboru do informačního systému VERA
 • Mníšecká servisní s.r.o.- průběžná zpráva
 • Rozpočtové opatření č. 6/2019

Těšíme se na vaši účast.