Základní článek Hnutí Brontosaurus Kandík a Přírodovědný klub Čejka zvou na besedu pod názvem PROMĚNY KRAJINY A MĚSTA KÁJI MAŘÍKA.

Beseda se koná v pátek 20. března 2020 od 17:00 v sále MKS V Lipkách 610.

Proměnami nás provede Ing. Jiří Rom, specialista ochrany přírody a krajiny Magistrátu hl. města Prahy.

Na základě dostupných materiálů si připomeneme, jak se za posledních více jak sto let proměnilo naše městečko a nejbližší okolí.