Ve středu 27. května 2020 se ve velkém sálu Pavilonu uskuteční od 18:00 zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy.

Program jednání je následující:

 • Schválení programu
 • Veřejná schůze
 • Prezentace výsledků Doplnění sanačního průzkumu, vyhodnocení rizik a návrh konceptu sanace – Mníšek pod Brdy – Halda
 • Zpráva starostky o činnosti RM a MÚ
 • Zpráva Finančního výboru
 • Zpráva Kontrolního výboru
 • Doplnění usnesení o schvalování rozpočtu
 • Rozpočtové opatření č. 7/2020
 • Splátkový kalendář
 • Regenerace území brownfieldu Na Oboře v Mníšku pod Brdy
 • Změnová OZV č. 1/2020
 • Majetkové záležitosti – souhlas s bezúplatným převodem pozemků parc. č. 2890/1 a 2890/3 v k. ú. MpB do vlastnictví města

Žádáme případné zájemce o účast na jednání zastupitelstva, aby dodržovali stanovená hygienické pravidla, tj. měli ochranu dýchacích cest a udržovali mezi sebou odstupy min. 2 metry (kromě členů jedné domácnosti.).

Děkujeme za pochopení.