Spočítáno. Knoflíková daň vynesla 12 591 Kč

0
2010

Školní parlament už ví, kolik peněz bude z letošní knoflíkové daně rozdělovat. Po sečtení všech tržeb, na které se daň vztahovala, se suma ustálila na 12 591 korunách.

Zástupci jednotlivých tříd o použití této částky rozhodnou na zasedání parlamentu, které se bude konat 16. ledna 2017. “Jsem ráda, že se ten jeden knoflík z pěti dával stranou, letos to nestihneme, ale příští rok bychom rádi naplnili vánoční poselství a podpořili nějaký charitativní projekt, o kterém rozhodneme spolu s dětmi,” řekla při trhu Vlaďka Pirichová, speciální pedagožka a předsedkyně Komise pro školství a vzdělávání.

Marek Inderka, jeden z pořadatelů letošního trhu, odmítl, že by peníze z daně spolkly požitky učitelů. “Jsou to fámy. Koruna z knoflíku je daní, kterou platili všichni prodávající pod křídly školy Komenského 420. O těchto prostředcích rozhodne školní parlament – tedy žáci, kteří zastupují jednotlivé třídy a řeší podněty svých spolužáků. V žádném případě nepůjde vybraná suma na vybavení kabinetů či pro učitele, jedině že by to navrhly samotné děti a schválily si to – což asi nelze předpokládat,” popřel Inderka konspirační teorie opřádající knoflíkovou daň. O čistém zisku, tedy po odečtení daně, si každá třída rozhodne sama.

Daň 12 591 Kč znamená, že 25 tříd dohromady utržilo 62 955 korun. Na trhu však prodávaly také mateřské školy, spolky a domov seniorů, na které se knoflíková daň nevztahovala. Spolu s jejich tržbami se celková suma, kterou návštěvníci trhu utratili, blíží ke sto tisícům korun.

“Ohlasy na akci jsou velmi pozitivní a my jsme za to velmi vděčni. Proto bych chtěla vyjádřit velké poděkování především všem členům učitelského sboru, kteří se na zajištění akce aktivně podíleli, všem dětem i rodičům, kteří věnovali přípravě mnoho svého času, i těm rodičům, kteří podpořili své děti i celou akci svou účastí,” děkovala na webu školy ředitelka ZŠ Komenského 420 Michaela Pažoutová. Za školu se zapojilo 150 žáků z 25 tříd, další tři třídy pomohly s přípravou. Žáky podpořilo zhruba 40 pedagogů a dalších zaměstnanců školy. Přípravou výrobků strávili žáci, učitelé i rodiče často řadu týdnů, jednotlivé třídy několikrát pořádaly přípravné dílny, například rodiče a žáci ze 3.D se kvůli “knoflíkáči” sešli šestkrát.

Na organizaci Knoflíkového trhu se spolu se ZŠ Komenského 420 podíleli Město Mníšek pod Brdy, Brdský zálesák, místní organizace Českého svazu chovatelského a spolek Rorejs.

Reportáž z Knoflíkové trhu 2016 si můžete přečíst zde.

Fotogalerie
Máte vlastní fotky? Pošlete nám je, prosím.

Knoflíkový trh


Poděkování

Děkujeme všem, kteří se na Knoflíkovém trhu jakkoliv podíleli.

BRDSKÉMU ZÁLESÁKOVI za pomoc se stavbou Knoflíkového trhu,
MÍSTNÍ ORGANIZACI ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ, MNÍŠEK POD BRDY za poskytnutí stolů, na kterých děti prodávaly své výrobky,
ŠKOLNÍ JÍDELNĚ a paní DAGMAR CHARVÁTOVÉ za sponzorský dar ve formě polévky pro děti,
ODBORU SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC, pánům PETRU KOTALOVI A PETRU MIGOTOVI za přivezení stolů pro prodávající a za obsluhu polní kuchyně, ve které se ohřívaly polévka a čaj,
OBCI LÍŠNICE a paní STAROSTCE HANĚ NAVRÁTILOVÉ za bezúplatné půjčení stolů pro děti,
MARTINU KLIKORKOVI za zajištění bezúplatného zapůjčení stolů,
ZDEŇKU VYSKOČILOVI a VÍTU TOMANOVI za pomoc při stavbě Knoflíkového trhu,
MĚSTSKÉ POLICII za koordinaci dopravy v den konání Knoflíkového trhu.

Dále děkujeme brigádníkům Města:
DAVIDU ČERVENÉMU, DAVIDU DRÁŽĎANSKÉMU, MATOUŠI HLADOVCOVI a DANU NOVÁKOVI za pomoc při stavbě i demontáži a úklidu a pomoc v průběhu Knoflíkového trhu,
MARTINĚ KOUPÉ a JOHANCE PTÁČKOVÉ za pomoc s vybíráním Krabic od bot.

Dále děkujeme skvělým zvukařům VÁCLAVU MAŠKOVI a MIROSLAVU ŠTÁDLÍKOVI.
Děkujeme skvělým moderátorkám VERONICE MANDOVÉ a LAUŘE JELÍNKOVÉ Z 5.D.

A samozřejmě děkujeme všem účinkujícím – Mníšeckému chrámovému sboru,
MŠ 9. května, spolku Rorejs za živý betlém, skupině Fotr a kolektiv, ZŠ Komenského 420 – třídám 1.C a 3.C, Kroužku Flétna, Dětem z Cvičení bez Chyby, Žákům ze ZUŠ Řevnice, pobočka Mníšek, ZŠ Líšnice, Hvozdnickému smíšenému sboru a A.M.O.Sovi.

Tereza Středová, odbor kanceláře starosty