Začala stavba chodníku ve Lhotecké

2
2161

Ve středu 1. března 2017 zahájila firma HES stavební s.r.o. práce na vybudování chodníků v ulicích Lhotecká a Dobříšská. Jako první bude vybudován chodník v ulici Lhotecká, po jeho dokončení přijde na řadu ulice Dobříšská. Práce budou probíhat v měsíci březnu a dubnu. Ukončení předpokládáme začátkem května 2017.

Chodník v ulici Lhotecká bude vybudovaný po jedné straně a to v úseku mezi autobusovou zastávkou Mníšek pod Brdy, Na Kvíkalce a ulicí V Lipkách směrem ke Skaleckému náměstí po levé straně komunikace a v úseku od ulice V Lipkách po autobusovou zastávku Mníšek pod Brdy, Sídliště na pravé straně komunikace. Během výstavby by nemělo dojít k přerušení provozu autobusové dopravy. Na základě dohody mezi Městem, firmou ROPID, Martinem Uhrem s.r.o. a Dopravním inspektorátem policie ČR budou po vybudování vlastního chodníku zastávky dočasně přemístěny k již hotovému chodníku a následně budou během cca jednoho týdne obnoveny zastávky na stávajících místech. Chodník je navržen ze zámkové dlažby v šířce 2m.

Chodník v ulici Dobříšská bude vybudován v úseku mezi ulicemi Za Sokolovnou a ulicí Kytínská. Zde bude mít chodník v nejužším místě 1,5m a v nejširším přes 3m.

Rekonstrukce chodníků omezí pouze přilehlý jízdní pruh, který bude zúžen o cca 1m.

Omlouváme se za zhoršení kvality prostředí v ulicích Lhotecká a Dobříšská po dobu výstavby, zvláště pak majitelům nemovitostí, kterým tato stavba dočasně omezí příjezd k domům.

2 KOMENTÁŘE

  1. Dobrý den, pane Jirovský! Podobnou připomínku jste již vznesl na Facebooku města, kde vám vedoucí OSMI odpověděla následujícím způsobem: “Vážený pane Jirovský, v rámci realizace chodníku na Lhotecké ulici dojde k přesunutí lamp veřejného osvětlení. Vše probíhá za koordinace zhotovitele a společností Eltodo. Zatím tam jsou ponechány z důvodu povinnosti zajištění osvětlení komunikace v obci. Ve chvíli, kdy budou postaveny nové lampy, budou tyto stávající odstraněny a chodník dokončen. Hezký den Pavla Duchoňová, vedoucí OSMI.” Stavba probíhá koordinačně naprosto optimálním způsobem – tento postup je jediný možný, aniž by došlo k přerušení osvětlení v této lokalitě. Tento postup vzešel z jednání mezi všemi zúčastněnými firmami a městem.

  2. Bohužel opět úředníci z OSMI dopustili “šlendrián”, neumí zkoordinovat činnosti. Nejprve se mělo přeložit veřejné osvětlení a následně vybudovat chodník. Takto se nejprve vybuduje chodnít, poté se rozkope, aby se mohlo přeložit osvětlení a následně se chodník dokončí. Bude to stát peníze navíc 🙁