Město rozdělilo příspěvky spolkům

0
1096

Aktivity mníšeckých spolků letos město podpoří souhrnnou částkou 1 520 000 korun. Rozhodli o tom zastupitelé v rámci schvalování rozpočtu na tento rok.

Sportovním spolkům jde celkem 440 tisíc, zájmové spolky město podpořilo částkou 400 tisíc a na investice vyčlenilo 680 tisíc. „Postupovali jsme podle stanovených kritérií. Snažili jsme se rozdělit příspěvky podle toho, jak je činnost daného spolku přínosná pro Mníšek, nebo podle toho, jak početná je jeho členská základna. A hlavně jsme přidali organizacím, které se věnují dětem,“ uvedla k tomu místostarostka Dana Dalešická.

Přehlednou tabulku najdete na webu města.