Ve středu 18. 11. 2020 bude probíhat rekonstrukce/úprava spojovacích prvků optické telekomunikační infrastruktury a s tím spojené výkopové práce na označených místech – viz zákres.
Veškeré práce budou prováděny tak, aby byl umožněn volný průjezd vozidel i pohyb osob. Okolní terén bude uveden do původního stavu.

Zelená kolečka označují místo výkopových prací na Malém náměstí