Ilustrační foto

Finanční odbor MěÚ Mníšek pod Brdy oznamuje občanům, že platby za psy bude možné uskutečnit v pokladně městského úřadu (1. patro) od pondělí 18. ledna 2021.

Pokladna bude otevřena v době vládou nařízených úředních hodin:
pondělí 12:30 – 17:30
středa    7:30 – 11:30

Prosíme, abyste přednostně využívali možnosti platby bankovním převodem na číslo účtu: 19-0388055349/0800.
Výše poplatku zůstává stejná, jako v minulém roce.
Variabilní symbol uveďte stejný, jako v předchozích letech (je uveden na pokladním dokladu).

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na paní Petákovou, tel.: 318 541 913 (v době úředních hodin) nebo e-mail:jana.petakova@mnisek.cz.

Poplatek ze psů je splatný do 30. 4. 2021.

Informace o místním poplatku ze psů a jeho výši najdete v obecně závazné vyhlášce:

Obecně závazná vyhláška města Mníšek pod Brdy č. 2/2019 o místním poplatku ze psů