Mateřská škola v ulici 9. května

Od 22. dubna 2021 je na webových stránkách https://mnisek.registrovat.se rodičům k dispozici aplikace pro přihlášení jejich dětí k zápisům do MŠ.

Rodiče se do této aplikace zaregistrují a vyberou MŠ, vyplní přihlášku a její přílohu, vytisknou je a originál doručí v termínu od 3. do 7. května 2021 do vybrané školy: do poštovní schránky, poštou nebo datovou schránkou.

V případě, že si vyberete MŠ Nová 499, předregistraci je nutné provést také na jejich webových stránkách MŠNOVÁ.