Komunitní zahrada vyroste v areálu městské knihovny. Foto: autor

Vedení mníšecké radnice podpořilo návrh na založení malé komunitní zahrady na roky zanedbávané zahradě u městské knihovny. Tento prostor se od příštího roku začne postupně, avšak poměrně radikálně, měnit. Nově by měl sloužit primárně k sousedskému setkávání, společnému zahradničení či konání zábavných a vzdělávacích aktivit pro děti i dospělé.

Návrh počítá s tím, že se zahrada rozdělí do čtyř hlavních sektorů. Ta část zahrady, kde se nachází dětské hřiště, bude i nadále sloužit dětem z protější základní školy. Novinkou ale bude zpřístupnění tohoto hřiště pro veřejnost a doplnění o několik herních prvků. V přední části zahrady je plánován komunitní prostor určený k setkávání, vznikne zde ohniště, posezení a další altán pro příležitostná divadélka pro děti nebo venkovní výuku. V zadní části zahrady by se měla vytvořit zóna, která bude sloužit k pěstování různé zeleniny, ovoce a bylinek na vyvýšených záhoncích. Tato část bude vymezena oplocením a bude přístupná jen těm, kteří budou mít o zahradničení zájem a budou chtít mít své vlastní záhonky. Poslední úsek zahrady bude sektor před vstupem do knihovny. Zde bychom rádi vysadili trvalkové a bylinkové záhony a také vystavěli různé typy ukázkových vyvýšených záhonů z různých materiálů. Chceme, aby zahrada byla co nejvíce „jedlá“, a proto se počítá s vysázením nových ovocných stromů, angreštových a rybízových keříků či třeba maliníků. Tato část bude volně k užitku všech příchozích.

Plánek chystané komunitní zahrady

Nové prvky pro svou činnost využije také městská knihovna, která plánuje v budoucnu přilákat více maminek a nejmenších čtenářů. Na nové podobě zahrady již delší dobu spolupracujeme s knihovnicemi, Základní školou Komenského 886 a několika aktivními obyvateli Mníšku. Komunitní zahradu budeme celkově koncipovat tak, aby byla klidná a její provoz nerušil sousedy v okolí městské knihovny.
Na podzim plánujeme uspořádat sousedské setkání s dlabáním strašidelných dýní a na jaře pak stavění prvních vyvýšených záhonků. Pozvánku na akce zveřejníme prostřednictvím informačních kanálů města.

Pokud se zajímáte o společné pěstování a nápad na využití zahrady se vám líbí, rádi vás na jedné z plánovaných akcí uvidíme. Své návrhy či podněty můžete zasílat také Mgr. Lubošovi Kožíškovi na e-mailovou adresu: lubos.kozisek@mnisek.cz.