Mníškem i letos prošli Tři králové

Mníškem i letos prošli Tři králové

My tři králové jdeme k vám…znělo městem od osmnácti tříkrálových skupinek. Tvořili je dobrovolníci, kteří se připojili k Tříkrálové sbírce pořádané republikovou Charitou. 

Cílem sbírky je finanční pomoc sociálním projektům v ČR i zahraničí. Letos je to podpora těchto projektů: poradna Magdala, která se věnuje obětem násilí, materiální pomoc nejchudším lidem v diecézi a vybudování centra sociálních služeb Farní charity Vlašim. Ze zahraničních projektů je to pomoc nemocnici v Ugandě a ozdravný pobyt běloruských dětí.

Díky štědrosti dárců, obětavosti a vytrvalosti koledníků se v celé naší farnosti vybralo 107 328 korun. Přímo v Mníšku, Stříbrné Lhotě a Rymani to bylo 66 006 korun. Většinu výtěžku (65% – tedy  téměř 70 tisíc korun) ale využije Farní charita Mníšek pod Brdy na místní potřeby.

V naší obci chodilo 18 skupinek králů. Díky patří dobrovolníkům z řad farníků, učitelům
a dětem z lesní školky Sedmikvítek a také mníšeckým skautům.

Z výtěžku loňské sbírky jsme mohli v naší farnosti uhradit školní družinu, kroužek, obědy ve školce, školní pomůcky potřebným dětem. Postiženému chlapci přispět na kočár
a rehabilitační pobyt a přispět na léky lidem v nouzi.

Monika Umlášková
koordinátorka sbírky

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se