Vyhlášení přírodní památky Louky pod Palcířem

Vyhlášení přírodní památky Louky pod Palcířem

Přírodní památka Louky pod Palcířem. Foto: Brdy.ochranaprirody.cz

Toto jubilejní desáté maloplošné zvláště chráněné území v CHKO Brdy je zatím jediné, která chrání luční přírodní biotop (vyhlášeno nařízením Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky v říjnu 2020).

Louky pod Palcířem jsou dvě malé lesní loučky ukryté u cesty Vlásenka, vedoucí ze Skořic k zámku Tři Trubky. Předmětem ochrany je vlhkomilná vegetace pcháčových luk. Ta je typická pro trvale extenzivně obhospodařované podmáčené louky, které z dnešní krajiny poměrně rychle mizí. V Brdech jsou pro tyto porosty typické druhy jako upolín nejvyšší nebo kosatec sibiřský, které v okolních nižších polohách najdeme jen vzácně.

Loukám se budeme snažit i do budoucna zajistit vhodnou péči – mozaikovitou seč s občasným vynecháním, která bude svědčit zdejším rostlinám i živočichům. Kdo ví, jestli rostliny tak povzbudil nový status ochrany, ale oko návštěvníka letos potěší vzácný pohled na říjnové kvetoucí upolíny. Až se na ně půjdete podívat, nezapomeňte si holinky.

Plán péče o přírodní památku Louky pod Palcířem na období 2020–2029 najdete ZDE.

Orientační mapa s vyznačením území. Zdroj: Brdy.ochranaprirody.cz
Upolín nejvyšší. Foto: Brdy.ochranaprirody.cz
Prstnatec májový. Foto: Brdy.ochranaprirody.cz
Kosatec sibiřský. Foto: Brdy.ochranaprirody.cz

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se