Škola bude provozovat svoji jídelnu

Škola bude provozovat svoji jídelnu

Žáci často stojí ve frontě, která se táhne až k ředitelně školy.

Od Nového roku dochází ke sloučení Základní školy Komenského a školní jídelny na stejné adrese. Dosud fungovaly jako samostatné organizace. Pro strávníky se tím pro příští rok nic nemění. Výhledově škola ve své jídelně chystá připravovat zdravější obědy z produktů regionálních farmářů a pěstitelů.
Otázka, jestli je praktické sloučení základní školy a jídelny, která notabene sídlí ve stejné budově, se řešila už několik let. Hledání odpovědi svým způsobem usnadnila skutečnost, že současná vedoucí školní jídelny i její zástupkyně daly výpověď. Zastupitelé byli postaveni před otázku, jestli oba subjekty sloučit nebo shánět novou vedoucí školní jídelny.
Podle ředitelky školy Michaely Pažoutové je sloučení obou dosud samostatných organizací sice velké sousto, ale na druhou stranu jde o logický krok. „V současné době řešíme personální záležitosti v souvislostí s odchodem stávajícího vedení jídelny. Proběhlo také několik jednání se zaměstnanci jídelny,“ upřesňuje ředitelka školy.

Žáci by neměli čekat na oběd v dlouhých frontách
Zásadní změny v souvislosti se spojením školy s jídelnou si ředitelka Pažoutová zatím neplánuje. „Spíš si od toho slibujeme možnost chod jídelny korigovat a usměrňovat. Malou změnou bude například zřízení třetího okénka ke stávajícím dvěma, abychom zkrátili fronty, které se dnes u výdeje obědů tvoří,“ vysvětluje Michaela Pažoutová.

Osobní zkušenost vlastního syna, který kvůli velkým frontám  radši nešel na oběd vůbec, aby stihl mimoškolní aktivity, vedl zastupitelku Markétu Novákovou k tomu, že sloučení podpořila. „Hlasovala jsem pro nikoli proto, že bych se domnívala, že strava ve škole není dobrá a vhodná pro děti, ale proto, že věřím ve zlepšení časové návaznosti obědů a školního vyučování,“ vysvětluje.

Podobné hledisko rozhodovalo také u zastupitelky Hany Kotoučové, která v době, kdy byla škola kapacitně poloviční, ke sloučení neviděla důvod. „Pro fungování nově sloučených jednotek bude důležitá dohoda mezi vedoucí jídelny a ředitelkou školy, na kterou budou přecházet veškeré pravomoci, povinnosti a také problémy,“ uvádí.

Zastupitelka Šárka Slavíková Klímová je toho názoru, že dobře fungující školní jídelna je zásadní pro chod každé školy. „Stížnosti na jídelnu jsem od rodičů a dětí zaznamenala několikrát a v případě, že se vedení jídelny a školy dohodly, že řešením je její převzetí školou, tak s tím nemám problém.“

Obědy pro strávníky „zvenčí“ budou
Podle ředitelky Pažoutové si chce škola udělat průzkum o tom, zda bude zájem o to, aby jedno ze dvou připravovaných jídel bylo například bezlepkové. „Postupně v dalších letech chceme zavádět zdravější stravu, kde nebude chybět salátový bufet a obědy z produktů regionálních farmářů a pěstitelů,“ naznačuje ředitelka školy.
V příštím roce bude jídelna i nadále vydávat obědy nejen pro školní strávníky, ale i pro ty zvenčí, jako například pro seniory. „Už jsme informovali na webu, že pro ně budeme vařit do té doby, než kapacitu školní jídelny, která je 800 obědů naplníme vlastními žáky a zaměstnanci.  Pro příští rok se situace tedy měnit určitě nebude,“ ujišťuje Michaela Pažoutová.

Zastupitelka Magdalena Davis vnímá sloučení obou subjektů jako snahu města maximálně přizpůsobit provoz školní jídelny potřebám základní školy. „Osobně se však domnívám, že samotné sloučení k tomuto cíli nepovede, bude nutné, tak jako v době před sloučením, si vzájemně naslouchat a hledat společné kompromisy. Zaměstnancům i vedení školy proto přeji dostatek dobré vůle, ohleduplnosti a trpělivosti jak před sloučením, tak i po něm,“ uvedla k tomu Davis.

I po sloučení obou příspěvkových organizací města bude pokračovat spolupráce školy se společností, která financuje obědy pro děti ze sociálně slabých rodin. „Dosud to fungovalo tak, že třídní učitelé vytipovali žáky, kterých se to týká, jídelna oslovila rodiče a tuto pomoc jim nabídla. Smlouvu pak podepisovala ředitelka školní jídelny. Od ledna to budeme dělat sami,“ dodává ředitelka Michaela Pažoutová.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se