O nevyléčitelně nemocné občany z Mníšecka se postará další mobilní hospic

O nevyléčitelně nemocné občany z Mníšecka se postará další mobilní hospic

Nově založená organizace Péče doma – mobilní hospic, která navazuje na již šestileté působení agentury domácí péče, umožňuje nevyléčitelně nemocným pacientům dožít jejich život kvalitně doma, v kruhu rodiny a přátel.

Tým mobilního hospice Péče doma se stará převážně o pacienty s onkologickým onemocněním, ale také o pacienty v konečné fázi srdečního nebo ledvinného selhání a také o pacienty s neurologickými onemocněními. „Za dobu našeho působení jsme vybudovali tým více než 20 profesionálů, kteří, díky své odbornosti a také špičkové technice, ročně pomohou minimálně 150 pacientům a jejich rodinám v obtížné životní situaci, zejména ve Středočeském kraji a v Praze. Bez podpory vysoce erudovaného zdravotnického personálu by tito lidé byli nuceni strávit poslední období svého života v nemocnici,“ vysvětluje Kristýna Mátlová z organizace Péče doma – mobilní hospic z. ú.

Péči nehradí pojišťovny, hospic se musí spolehnout na podporu firem, grantů i jednotlivců

„Péče o nevyléčitelně nemocné v domácím prostředí není v naší republice dosud hrazena z veřejného zdravotního pojištění, takže jsme plně odkázáni na finanční podporu firem, jednotlivců, státních organizací a grantů. Nezbytná je bohužel také finanční spoluúčast pacienta a rodiny. Pacienti jsou obvykle již řadu měsíců mimo pracovní proces a jejich sociální situace bývá obtížná. Částka, kterou jsme nuceni od pacienta vybrat, je 200 Kč za den. Bohužel tato suma pokrývá pouze asi 20 % reálných nákladů na den. U pacientů, kteří jsou ve finanční nouzi a nemohou si tedy péči týmu mobilního hospice dovolit, se vždy snažíme najít možnost, jak náklady na péči plně pokrýt z našich zdrojů,“ vyzdvihla Kristýna Mátlová.

Podrobnosti o hospicu najdete na webu www.zivotdoma-hospic.cz.

Jedná se o další hospicovou službu, kterou lidé z Mníšecka mohou využít. Od září 2015 sídlí v Mníšku pod Brdy tým sester Zdravotního ústavu Most k domovu, který na území Prahy-západ poskytuje domácí ošetřovatelskou a paliativní péči. Sestry se starají i o nevyléčitelně nemocné pacienty a spolupracují při tom s lékaři a odborníky. O Mostu k domovu jsme psali v červnovém Zpravodaji (č. 250) na str. 15.

Více informací o organizaci Most domovu: www.mostkdomovu.cz

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se