Restaurátorka potvrdila výjimečnost skaleckého kostelíku

Restaurátorka potvrdila výjimečnost skaleckého kostelíku

Restaurátorka Jana Waisserová ukazuje oblázky

V pondělí 15. dubna se na Skalce sešli zástupci města Mníšek pod Brdy a Národního památkového ústavu spolu s Mgr. Janou Waisserovou, restaurátorkou a historičkou umění, která je seznámila s nečekanými nálezy autentické barokní výzdoby grottové kaple (grotta je dekorativní umělá jeskyně).
Pod zásypy se objevila zvlněná oblázková podlaha (takzvaní kačeři vytěžení z Berounky), o které se předpokládalo, že byla zničena při statických poruchách kaple. Také štuková výzdoba na stěnách a ve zbytku klenby je dochována s původními povrchy v barvě růžového vápence, zajímavý je také nález kvalitních umělých mramorů a dalších prvků, které vypovídají o původní podobě interiéru.

Restaurátorské sondy ve stěnách kaple

V kostelíku bylo pro účely provedení průzkumu postaveno lešení, z něhož byl dokumentován havarijní stav krápníkové výzdoby. Tento typ raně barokní grottové výzdoby kaplového typu je naprosto výjimečný nejen v rámci České republiky, ale i Evropy.
Výsledky restauratérského průzkumu budou k dispozici během podzimu 2024.
Město Mníšek pod Brdy má v úmyslu pokračovat v přípravě záchrany objevených prvků.

Mgr. Jana Waisserová po maturitě nastoupila do sochařského ateliéru na litomyšlské Škole restaurování a konzervačních technik (dnes Fakulta restaurování Univerzity Pardubice). Zde později rozšířila svou specializaci na restaurování štuků, sgrafita a dalších souvisejících materiálů. Paralelně studovala dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se zaměřením na renesanční umění.
Právě období renesance dominuje i v její profesi restaurátorky. Podílela se na obnově řady renesančních památek (např. zámek Kratochvíle u Netolic, renesanční štuky v Telči, sgrafitové fasády slavonických měšťanských domů ad.). Soustavně se věnuje také systematickým průzkumům a komplexním obnovám židovských památek na území České republiky (např. synagogy v Jičíně, Mikulově, Krnově a Březnici).

Daniela Páterová, místostarostka (text i foto)

Exkurze se za Národní památkový ústav zúčastnily Ing. Arch. Andrea Musilová (vedoucí oddělení garantů území, památkářka) a Mgr. Tereza Cachová (odborný garant)

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se