Právní informace

Webové stránky www.zpravyzmnisku.cz 

Vydavatel a provozovatel: Město Mníšek pod Brdy (IČ:00 242 748)
Odpovědný redaktor: Libor Kálmán
Kontakt: info@mnisek.cz

Pokud autor nesouhlasí s rozhodnutím redakce, má právo obrátit se na Redakční radu jako jako poradní orgán Provozovatele.
Redakční rada: Bc. Andrea Midkiff, MBA (předseda) a Mgr. David Bílek, společný e-mail: redakcnirada@mnisek.cz
Webové stránky Zpravyzmnisku.cz fungují na open-source platformě WordPress. V případě útoku na stránky nenese vydavatel zodpovědnost za jejich obsah.
Fotografie pocházejí od jednotlivých autorů nebo z fotobanky www.pixabay.com.

 

Ostatní online infokanály* města Mníšek pod Brdy:
Pokud autor nesouhlasí s rozhodnutím redakce, má právo obrátit se na Radu města jako jako výkonný orgán Provozovatele: mesto@mnisek.cz.

Pravidla diskutujících na oficiálním facebookovém profilu města /mnisekpodbrdy najdete ZDE.

www.mnisek.cz, facebookový profil mnisekpodbrdy, instagramový účet mnisekpodbrdy a Mobilní Rozhlas mnisek.mobilnirozhlas.cz

 

Tištěný zpravodaj městečka pod Skalkou:

Vydavatel: Město Mníšek pod Brdy (IČ:00 242 748)
Evidenční číslo MK ČR: E 12576

Odpovědný redaktor: Libor Kálmán
Kontakt: zpravodaj@zpravyzmnisku.cz

Pokud autor nesouhlasí s rozhodnutím redakce, má právo obrátit se na Redakční radu jako poradní orgán Vydavatele pro tištěný Zpravodaj.
Redakční rada: Andrea Midkiff (předseda) a David Bílek, společný e-mail: redakcnirada@mnisek.cz
Pravidla pro vydávání Zpravodaje městečka pod Skalkou najdete ke stažení ZDE.

 

Kodex diskutujících

Cílem Kodexu diskutujících na webových stránkách www.zpravyzmnisku.cz není zbytečně dusit výměnu názorů přehnaně přísnými pravidly či od ní dokonce někoho odrazovat. Myslíme si ale, že smysluplnou debatu bez určitých elementárních zásad vést prakticky nelze.

Pravidla diskuse na internetových stránkách Zprávy z Mníšku

Cílem diskusí je poskytnout co největší prostor pro vyjádření k probíranému tématu. Aby ovšem tento prostor mohl existovat, musí v něm platit určitá pravidla. Tím, že člověk vstupuje do diskuse, vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat. V opačném případě si moderátoři vyhrazují právo bez předchozího upozornění mazat nevhodné příspěvky či jejich části popř. odepřít přístup tomu, kdo pravidla opakovaně porušuje.

Základní principy jsou tři:

• dodržování zákonů
• slušnost a korektnost k sobě navzájem
• zákaz zneužívání tohoto prostoru ke spamování či komerčním aktivitám.

Buďme partnerem do diskuse

Prosíme vás, abyste k ostatním přistupovali s úctou, neútočili na ně, nezneužívali diskusí k výhrůžkám, obtěžování a agresivitě, nevnucovali své názory ostatním.

Příspěvky podněcující k násilí a nenávist ke konkrétním lidem, skupinám obyvatelstva, zejména pak k etnickým či náboženským skupinám, jakož i příspěvky obsahující obscenity a vulgarismy jsou zakázány.

Zakázané je psaní příspěvků pod cizím jménem, vydávání se za zaměstnance města nebo městského úřadu, jakož i jinou (zejména veřejně činnou či aktivní) osobu. Taktéž není dovoleno vystupovat anonymně jménem společnosti, firmy, skupiny, jménem spolků nebo sdružení.

Není dovoleno zaplavovat diskuse neustále stejným textem či textem s tím samým věcným obsahem. To platí i pro opakované odkazy na stejnou webovou stránku a pro grafické ztvárnění, jehož cílem je přitáhnout zvláštní pozornost (např. psaní celých textů velkými písmeny)

Je nepřípustné propagovat v diskusích komerční produkty, soukromé firmy a další subjekty (pokud to přímo nesouvisí s podstatou diskuse) či zveřejňovat na ně odkazy. Vzhledem k tomu, že není možné přesně definovat, co ještě souvisí s diskusí a co už je záměrná propagace, vyhrazují si moderátoři právo toto posuzovat ad hoc.

Není dovoleno zveřejňovat politickou reklamu, vyjma Vydavatelem určený prostor pro všechny kandidující politické subjekty v aktuálních komunálních volbách.

V případě citací je třeba uvádět autora či odkaz na zdroj.

Dodržujme zákony

Každý diskutující je zodpovědný za dodržování všech zákonů a právních norem, které platí v zemi, kde žije. Zvláště chceme upozornit na možný konflikt se zákonem v případě publikování materiálů odkazujících na dětskou pornografii, porušujících autorská práva, propagujících nelegální drogy. Moderátoři si vyhrazují právo posoudit, kdy je příspěvek už za hranicí zákona.

Materiály zveřejněné na těchto stránkách mohou být chráněny autorským zákonem, v takovém případě je jejich další šíření možné jen se souhlasem vydavatele. Pokud je chcete použít, kontaktujte nás, prosím, na našich internetových stránkách.

Neurážejme se

Buďme věcní a přesní. Vynechejme osobní útoky. Nadávky a útoky vůči dalším diskutujícím, jejich rodinným příslušníkům nebo jiným osobám, jsou nepřípustné.

Buďme zodpovědní k sobě i dětem

Zpravyzmnisku.cz nepřebírají odpovědnost za obsah jednotlivých diskusních příspěvků. Pokud máte podezření, že někteří diskutující porušují zákony či tento kodex, napište nám, prosím.

Při posuzovaní informací uveřejněných ve čtenářských diskusích mějte na paměti, že není v silách vydavatele ověřovat jejich pravdivost. Zvažujte jejich důvěryhodnost dřív, než na jejich základě podniknete jakékoliv kroky.

Obsah některých internetových stránek, na které diskutující odkazují, může být nevhodný pro děti. Doporučujeme rodičům, aby sledovali, kam se jejich děti na internetu připojují.

Pokud autor nesouhlasí s rozhodnutím redakce, má právo obrátit se na Vydavatele.

Děkujeme všem, kteří budou Kodex respektovat jako základní normu slušné a věcné diskuse.

Přihlásit se