Tři králové vyjdou do ulic o víkendu 6. a 7. ledna 2024

Tři králové vyjdou do ulic o víkendu 6. a 7. ledna 2024

Koledníci píšou žehnání na jedny z mníšeckých dveří

První víkend roku 2024 budou Mníškem, Rymaní a Stříbrnou Lhotou procházet TŘI KRÁLOVÉ.

Většina koledníků bude chodit po domech v sobotu dopoledne.
Koledníčků je, stejně jako každý rok nízký počet (loni šlo 16 trojic), proto se zřejmě nedostanou ke všem domům.

Prosíme, otevřete koledníkům dveře a srdce, nechte si požehnat své domovy a přispějte na dobrou věc.

Kristus ať požehná vaše domovy – K + M + B + 2024

K + M + B + uvedený rok tato tři písmena bývají odvozována od věty Christus Mansionem Benedicat, což v překladu znamená: Kriste, požehnej toto obydlí.
Často mylně uváděné plusy jsou ve skutečnosti třemi kříži.

Pokud Tři krále nepotkáte, je tu možnost, podobně jako v minulých letech, přispět více způsoby.

  • Darováním hotovosti do zapečetěných stacionárních kasiček umístěných v kostele sv. Václava (při bohoslužbách) a v lékárně U Matky Boží – až do 14. ledna 2024.
  • Bezhotovostním převodem skrze QR kód přidělený Farní charitě Mníšek pod Brdy, nebo bankovním převodem s přiděleným variabilním symbolem – až do 31. ledna 2024.
    Číslo tříkrálového účtu: 66008822/0800
    Variabilní symbol: 777911922
  • Online kasičkou: zasláním bezhotovostního příspěvku do sbírky bankovním převodem, skrze formulář na webových stránkách Tříkrálové sbírky.

Vybrané peníze budou použity ze 65 % pro potřebné lidi v mníšecké farnosti a 35 % půjde na projekty Arcidiecézní charity.

Loňská Tříkrálová sbírka v Mníšku pod Brdy vynesla po otevření kasiček (přenosných kasiček koledníků i stacionárních) částku ve výši 144 183 Kč!

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se