Část Rymaně bude průjezdná pouze jedním pruhem (od 8. 7.)

Část Rymaně bude průjezdná pouze jedním pruhem (od 8. 7.)

Místo, kde byly práce na výměně vodovodu zahájeny

V pondělí 8. července začnou práce na stavbě s názvem „Výměna vodovodu Rymaně LT 100 za PE-RC HD 125 včetně přepojení 10 ks přípojek směr Kamenné„.

Přibližná celková délka pracovního místa je 300 metrů.
Pracovní úseky budou postupovat po 100 metrech. Zahajuje se úsekem ze směru od Hladového vrchu.
Stavbou budou dotčeny pozemky parc. č. 2208/16, 2208/17, 2208/18, 2208/19, 2208/20, 2208/21, 2208/3, 2208/5, 2208/6 v k. ú. Mníšek pod Brdy a 407/2 v k. ú. Rymaně.
Práce by měly být dokončeny pravděpodobně do 4. srpna.

Situační plán stavby

Dopravní omezení
V úsecích, kde budou zrovna probíhat stavební práce, bude silnice III/11627 průjezdná střídavě pouze jedním pruhem a provoz bude řízen semafory.

Investorem je město Mníšek pod Brdy, stavbu bude provádět společnost 1. SčV, a. s.
Zodpovědnou osobou je Pavel Včelák, tel.: 602 145 449.

Práce na výměně vodovodu skončí začátkem srpna v těchto místech


Rekonstrukce silnice od 5. srpna
Po ukončení výměny vodovodu bude následovat rekonstrukce komunikace silnice III/11627, realizovaná správcem této komunikace, kterým je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.

  • V 1. etapě bude probíhat rekonstrukce komunikace od křižovatky se silnicí III/1025 (Čisovická, od křížku) až po železniční trať.
  • Potom se práce přesunou od železniční tratě směrem na Zahořany a Novou Ves pod Pleší.


O přesných termínech budeme včas informovat.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se