Ohradní zeď kostela sv. Václava projde rozsáhlou rekonstrukcí, začít by měla letos v létě

Ohradní zeď kostela sv. Václava projde rozsáhlou rekonstrukcí, začít by měla letos v létě

Ohradní zeď kolem kostela sv. Václava (duben 2024)

Kostel sv. Václava je dominantou mníšeckého náměstí již téměř tři století. Stojí v nejfrekventovanější lokalitě, kudy denně projíždějí a procházejí stovky občanů. Je také první památkou, kterou uvidí turisté přijíždějící do našeho města za poznáním. Kostel obklopuje ohradní zeď, jejíž špatný stav, způsobený vzlínající vlhkostí, po opravě již vyloženě volal.

Cesta k opravě
Po volbách v roce 2022 město Mníšek pod Brdy přistoupilo k praktickým krokům, jejichž cílem bylo zeď bývalého kostelního hřbitova kompletně opravit. Proto hned začátkem následujícího roku proběhly základní průzkumy technického stavu zdi, odvodnění, konzultace s památkovou péčí a především, diskuse s Římskokatolickou farností Mníšek pod Brdy, zejména s panem farářem Janem Dlouhým, za jakých podmínek a jakým způsobem by šlo celou zeď postupně opravit. Následně byl u kanceláře projektanta Marka Bendy zadán projekt celkové obnovy. V průběhu jara a léta byl projekt několikrát konzultován a upravován tak, aby vyhověl požadavkům památkové péče, farnosti i městu a výsledek pan projektant předal začátkem podzimu minulého roku. Město následně požádalo památkáře o vydání závazného stanoviska a posléze stavební úřad o vydání stavebního povolení. Stavební povolení bylo vydáno v březnu a v polovině dubna farnost ve spolupráci s městem, které ji v tomto projektu zastupuje, vypsalo výběrové řízení na dodavatele celé stavby. Opravy a obnovy kostelní zdi, odvodnění, krytiny i omítky.

Financování
Akce bude, v závislosti na finančních možnostech města, farnosti a dotačních příležitostech, trvat maximálně tři roky. Každý rok bude opravena jedna ze stran zdi, obnovena původní dešťová kanalizace areálu a budou opraveny jednotlivé kapličky. Celkové náklady dosáhnou třech miliónů korun, z čehož město bude každý rok hradit 500 tisíc, farnost 100 tisíc a zbývající část, 400 tisíc bude uhrazena z dotace Ministerstva kultury, neboť městu Mníšek pod Brdy se letos podařilo získat dotaci právě na obnovu kostelní zdi.
Akce vznikla díky dobré spolupráci mezi farností, zaměstnanci města, památkáři a technikem arcibiskupství. Za to jim děkujeme.

Popis prací
Při opravách dojde k výměně a opravám prejzové krytiny a zajištění zdi a kapliček proti vtoku vody. Dále k opravě původní dešťové kanalizace a to tak, aby se voda ze střechy kostela nevsakovala v prostorách bývalého areálu kostelního hřbitova, ale byla odvedena ven, mimo ohradní zeď a vsakovala se na travnatých plochách náměstí F. X. Svobody. Před vlastní opravou fasády zdi dojde ke stavebnímu zajištění některých částí zdiva, především tam, ke hrozí statické poruchy. Zeď bude v těchto místech rozebraná a opětovně přezděna. V poslední fázi opravy bude odstraněna omítka a nahrazena novou, jednovrstvou s hlazeným povrchem, a opatřena novým barevným nátěrem.

Stavba by měla začít letos v létě a finální podobu zeď získá do poloviny roku 2026, kdy bude vše hotové.

Pozdně barokní kostel sv. Václava byl vysvěcen jako novostavba roku 1756, zvonice k němu byla přistavěna o 112 let později. Obklopuje ho ohradní zeď se čtyřmi božítělovými kapličkami a centrálním objektem hřbitovní kaple a bývalou márnicí. Prostor uvnitř mezi zdí a kostelem sloužil v letech 1756 až 1891 jako hřbitov.
Fotografie z 20. století dokazují, že současný špatný stav ohradní zdi není nic výjimečného a v minulosti musela být již několikrát opravována.


Kostelní zeď na fotografii z roku 1970

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se