Celý kostel zpíval seniorům. Lidé pomáhali vybírat na nové auto

0
2000

Rozsvícená okna zvala ve čtvrtek 15. prosince k návštěvě kostela svatého Václava. Koho chladný večer neodradil, ten si při 3. benefičním koncertu pro Domeček poslechl koledy a zahřál se čajem. Ale především v adventní čas podpořil dobrou věc a pomohl Domovu pro seniory v Mníšku pod Brdy.

Koledy a jiné vánoční písně zpívali žáci ze ZŠ v Líšnici pod vedením paní ředitelky Aleny Fialové, již tradičně je doplnilo vystoupení Amatérského Muzikálně Optimistického Souboru (A.M.O.S.) následované optimistickou profesionálkou Zorou Jandovou. Ta vystoupila se svou dcerou Ester Mertovou za doprovodu Zdeňka Merty.

Pořadatelé koncertu chtěli výtěžkem z akce pomoci Domovu pro seniory, který sbírá peníze na vozidlo vhodné i pro nemobilní seniory. K 1. prosinci 2016, tedy zhruba po dvou a půl letech, se podařilo vybrat 854 086,41 Kč. Na sbírkový účet lidé poslali přes 460 000 Kč, na sponzorských účtech se sešlo téměř 318 000 Kč a přispělo také Konto Bariéry, které mníšecké seniory podpořilo částkou 75 000 Kč. Do celkové částky schází zhruba
400 000 korun. Přispět můžete i vy, číslo sbírkového účtu je 020036-0388060359/0800

Celým pásmem provázela moderátorská dvojice – Vlaďka Pirichová a Marek Inderka, promluvila patronka celé akce, místostarostka města Daniela Páterová, farář P. Jan Dlouhý a ředitel Domova pro seniory Jan Daniel.

Fotogalerie
3. benefiční koncert pro Domeček


Poděkování

Velký dík patří všem zaměstnancům Domečku v čele s ředitelem Janem Danielem a všem sponzorům a partnerům:
Městu Mníšek pod Brdy zastoupenému místostarostkou Danielou Páterovou
Římskokatolické farnosti a panu faráři P. Janu Dlouhému
Základní škole v Mníšku pod Brdy
Václavu Maškovi a Miroslavu Štádlíkovi
Firmě Martin Uher, s. r. o.
D. Hrdinové, Dr. M. Tokarikovi, Dr. L. Vondrákové, F. Keyřovi, paní Meisnerová, manželům Bláhovým, paní Steinichové, panu Žídkovi, panu Jeřábkovi a dalším drobným přispěvatelům a obyvatelům Domečku.