U základní školy začaly práce na stavbě nového školního Pavilonu. Dodavatel provádí zemní práce a přípravu staveniště.

„Na předaném staveništi  probíhají přípravné  i zemní práce, oplocení, umístění buněk
a podobně. Cílem stihnout co nejvíc do zimy tak, aby během zimních měsíců mohla pokračovat výstavba uvnitř bez ohledu na počasí. Průběh stavby kontrolujeme na pravidelných kontrolních dnech každý týden, kromě toho má město na stavbě vlastní technický dozor“, informuje projektový manažer Pavilonu Milan Oleriny.

V reakci na upozornění obyvatelky z okolních domů o tom, že stavební práce začínají
v ranních hodinách dříve, než bylo uvedeno ve veřejných zdrojích, projektový manažer řekl, že byla přijata opatření, aby se dodržovaly podmínky podle stavebního povolení.