Poděkování Sedmikvítku za úklid

0
281

Naše poděkování patří nejen lesní školce Sedmikvítek za zorganizování akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ a samozřejmě všem dobrovolníkům, kteří uklízeli odpadky v Mníšku a jeho okolí.
Uklízeli také žáci ze ZŠ v rámci Dne Země.
Pozitivní je, že se našli i další organizátoři, kterým vadí nepořádek ve svém okolí a organizují další úklidové akce. Jedná se především o pozemky na okraji obce, které patří jiným vlastníkům.
Město každoročně vynakládá značné finanční prostředky na úklid černých skládek. Tak můžeme doufat, že uklizený Mníšek aspoň chvilku vydrží.