Díky štědrým dárcům mohou návštěvníci farní zahrady využívat dokončené toalety.

Vážení a milí příznivci Oázy,
s radostí Vám oznamujeme, že se po ročním úsilí podařilo dokončit toalety v budově Oázy na farní zahradě.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhali. Někdo přispěl finančně, někdo prací. Moc si každé Vaší pomoci vážíme.

Toalety byly v provizorním režimu k dispozici již v sobotu 18. 7. v rámci Skalecké pouti při odpoledním koncertu na farní zahradě. Jelikož nám ale zbývalo ještě dořešit některé detaily kolem stavby, kterou bychom Vám rádi předvedli zcela dokončenou, rozhodli jsme se, že oficiální zprovoznění odložíme na září, kdy Oáza tradičně pořádá Svatováclavské posvícení.
Dovolte nám tedy srdečně Vás pozvat v neděli 27. září 2020 od 14:30 na farní zahradu. Můžete se těšit na tradiční středověký dobročinný jarmark (občerstvení, rukodělné výrobky, sušené bylinky atd.), nabídku aktivit pro děti a posléze ochotnické divadelní představení (nejen pro děti). Na závěr bude možnost opékání na ohýnku.
Samozřejmě jste zváni i na všechny další akce, které se v Oáze a na farní zahradě budou konat.

Děkujeme Vám, že jste nás v tom nenechali samotné!

Informace a fotografie z loňského Svatováclavského posvícení najdete ZDE.