Od pondělí 14. 9. 2020 probíhají stavební práce na rozšíření stávající asfaltové místní komunikace na šířku 5,5m v délce 128,5m, podél pozemků č. parc. 72/9, 72/10 a 56/7 v k. ú. Stříbrná Lhota.

Tento úsek komunikace bude po dobu výstavby označen svislým dopravním značením a značkou snížení rychlosti na 30 km/h, silniční provoz bude sveden do jednoho obousměrného jízdního pruhu šířky 3,5 m.
Ukončení stavebních prací předpokládáme nejpozději do 30. 9. 2020.

Zhotovitelem je společnost Silnice Chmelíř, s.r.o.