Ilustrační foto: Zdroj: Mojefoto.cz

Čistírna odpadních vod byla v minulosti významně zkapacitněna již dvakrát. Poprvé v roce 2006, kdy se jednalo o investici v hodnotě necelých 35 milionů korun. Mezi lety 2015–2016 proběhla velká přestavba a zkapacitnění čistírny v hodnotě necelých 60 milionů korun, které bylo hrazeno přibližně z 2/3 z dotací a zbytek z rozpočtu města. Mníšecká čistírna spolkla dohromady investici v hodnotě necelých 95 milionů korun. Za zmínku stojí, že v obou případech rekonstrukce čističky byl využit jako potřebný zdroj financí bankovní úvěr. Nutno podotknout, že v historii probíhaly také další méně významné, a tudíž méně nákladné investice do čistírny.

                          Na mníšecké čistírně odpadních vod je nyní STOP stav.