V části města nepůjde 9. listopadu 2016 elektřina

0
1068

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

9. 11. 2016 7:30-15:30, Mníšek pod Brdy
parc. č. 2005/18

Bližší informace o odběrných místech dotčených tímto plánovaným přerušením dodávky
elektřiny jsou k dispozici na webové adrese:
http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-obce/odstavky.html

Časový rozsah plánovaného přerušení dodávky elektřiny byl zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu.