I letos se můžete těšit na “Rybovku” v kostele sv. Václava

0
1210

Vážení čtenáři mníšeckého Zpravodaje,

provedením České mše vánoční Jakuba Jana Ryby loni na Boží hod vánoční v kostele sv. Václava v Mníšku jsme oslavili 250 let od Rybova narození a 200 let od jeho úmrtí a zároveň jsme si připomněli i jeho kantorské působení zde v letech 1786–1788. „Rybovka“ je v naší zemi jedním ze symbolů Vánoc, a tak bychom rádi, aby byla součástí sváteční
atmosféry i u nás v Mníšku.

Město Česká mše vánoční 2016 - plakátMníšek pod Brdy ve spolupráci s Římskokatolickou farností tedy bude pořádat slavnostní koncert i letos, opět 25. prosince od 16 hodin v kostele sv. Václava. Kromě Rybovy České mše vánoční zazní ještě jeho Pastorela Rozmilý slavíčku a na závěr si opět všichni společně zazpíváme české koledy. Můžete se těšit na sólisty Jitku Svobodovou,
Oldřišku Richter Musilovou, Jaroslava Nováka, Tomáše Jindru, varhanici Jiřinu Dvořákovou Marešovou, Mníšecký chrámový sbor a samozřejmě orchestr Praga Camerata s dirigentem Pavlem Hůlou. Koncert bude zároveň přenášen reproduktory do prostoru před kostelem.

Ráda bych Vás na letošní mníšeckou Rybovku už nyní jménem všech účinkujících co nejsrdečněji pozvala.