Mateřská škola se nachází na adrese: 9. května 575.

V případě zájmu kontaktujte paní ředitelku Marii Šretrovou na e-mailu: matka57@seznam.cz.