Pytlomat umístěníý na autobusové zastávce "Nad Špejcharem" v Dobříšské ulici. Foto: autor

K akci UKLÍZÍME MNÍŠEK jsem během pátku 23. 4. rozmístili pytlomaty na těchto
21 místech:

Rymaně:

 • v dolní Rymani na lavičce pod lípou,
 • na značce u kapličky,
 • na plotě u penzionu u Kožíšků,

Hladový vrch:

 • na sloupu el. napětí vedle kontejnerů,

Stříbrná Lhota:

 • při výjezdu z obce směrem osada “Na rovinách” – na značce u studánky,

město:

 • na zábradlí u hřiště na Pivovárce,
 • na značce v ulici V Lipkách u MKS,
 • na konci ulice v Lipkách na ceduli „Barokní areál Skalka“,
 • na lampě u podchodu směr Kovohutě,
 • v blízkosti autobusové zastávky “Kovohutě”,
 • ulice Řevnická – na lampě u skateparku
 • na rohu u Esmarinu
 • na zábradlí na parkovišti pod Skalkou před závorou,
 • za prodejnou Billa na lampě,
 • na ceduli označující parkoviště před Penny Marketem,
 • v Kytínské ulici na sloupu el. vedení u kontejnerů na bioodpad,
 • na Madlenkách na lampě u nové autobusové zastávky,
 • na lampě v lokalitě Za Rybníky (nová zástavba) nad „bytovkou“ u bývalého statku
 • na značce u Pekárny v předzámčí
 • ulice Dobříšská – zábradlí u točny autobusů,
 • autobusová zastávka “Nad Špejcharem” – směr město

Děkujeme všem, kteří se připojí k úklidové akci.

Jeden z pytlomatů visí u autobusové zastávky “Na Madlenkách”. Foto: autor