Ve středu 11. srpna 2021 mezi 7:30 a 15:30 dojde k plánovanému přerušení dodávky elektřiny.

Týká se to těchto lokalit:

Stříbrná Lhota: č. p. 1365
kat. území Stříbrná Lhota (kód 697648): parcelní č. 414/24