V těchto místech vyroste veřejné WC

Ve čtvrtek 2. září 2021 začnou stavební práce na vybudování veřejné toalety.

Projekt veřejné toalety, jehož iniciátorem je pan Pavel Jeřábek, je finančně podpořený z participativního rozpočtu Středočeského kraje, neboť uspěl v hlasování veřejnosti na jaře 2020.

Veřejná toaleta bude vybavena zámkem na platební kartu. Při vstupu bude z platební karty odečteno 10 Kč. 
Toaleta bude v provozu nonstop. Bude napojena na inženýrské sítě (kanalizace, vodovodní řad a elektrická přípojka).

Zhotovitelem je firma Josefa Proška v součinnosti s 1. SčV.
Dodavatem Smart Exclusive single toalety je společnost TOILETDESIGN s.r.o.
Práce by měly být dokončeny do konce září 2021.

Zákres umístění veřejné toalety (foto WC je ilustrační)