Blíží se schvalování rozpočtu města na rok 2022

Obce získávají finanční prostředky od státu prostřednictvím klíče, který se nazývá „rozpočtové určení daní“. Dalšími příjmy jsou daň z nemovitých věcí, poplatky a podobně. Nouzový stav zpočátku roku, který měl vliv i na náš městský rozpočet, byl poměrně brzy ukončen. Rozpočet města je na tom o mnoho lépe než před rokem. V roce 2021 bylo … Continue reading Blíží se schvalování rozpočtu města na rok 2022