Svátek Tří králů je symbolem obdarovávání

Svátek Tří králů je symbolem obdarovávání

Mníšečtí koledníci z Tříkrálové sbírky v roce 2019. Foto: Monika Umlášková

Vánoční svátky, to není pouze Štědrý den a následné pracovní volno až do 1. ledna. V křesťanském světě Vánoce pokračují dnem, kdy se tři králové přišli poklonit narozenému Ježíškovi. Tento den s sebou přináší řadu historických zvyků a českých tradic.

Křesťanská tradice
Den 6. ledna, kdy slaví svátek Tři králové – Kašpar, Melichar a Baltazar, bývá nazýván také Slavností Zjevení Páně.
Svátek Tří králů připomíná okamžik, kdy se Ježíš zjevuje nejen izraelskému národu, ale i mudrcům z daleka, a tím se dává rozpoznat jako král všech.
Základem obřadů, tradic a zvyků, které se na Tři krále vykonávají, je biblická zvěst o tom, že se do Betléma přišli malému Ježíškovi poklonit tři mocní mágové z východního světa. Ti Ježíšovi přinesli tři významné královské dary – zlato, myrhu a kadidlo. Cestu do Betléma jim přitom ukazovala známá kometa, kterou cestou z východních zemí sledovali.

Zajímavé přitom je, že v Bibli se nikde neuvádí počet mudrců ani jejich jména, postupem času se ale v příběhu jejich počet ustálil na třech a z původních mudrců se stali králové. Tři králové někdy bývají také považováni za první křesťany, že se přišli poklonit narozenému Ježíši.

Tři králové přinesli Ježíškovi tři dary: zlato, kadidlo a myrhu. Tyto tři dary měly představovat veškerou hmotu světa, zastupují totiž všechna tři skupenství. Všechny tyto dary byly ve své době navíc nejen velmi drahé, ale ceněné také pro svou léčivou sílu.

  • zlato – označuje královskou důstojnost, moc a bohatství, symbolizuje, že Ježíš je král
  • kadidlo – označovalo duchovní sílu a oběti, symbolizuje, že Ježíš je Bůh
  • myrha – označuje člověčenstvo a symbolizuje, že Ježíš bude trpět
Odraz v umění: Klanění Tří králů. Freska v Kapli rodiny Scrovegniů v Padově, počátek 14. století. Autorem je Giotto di Bondone (1267-1337).

ZVYKY SPOJENÉ SE SVÁTKEM TŘÍ KRÁLŮ

Oproti obecnému mínění Vánoce nekončí Třemi králi (6. ledna), ale až Svátkem Křtu Páně, který letos připadá na neděli 10. ledna.

Deinstalování vánoční výzdoby
Na Tři krále je v domácnostech zvykem odstrojovat vánoční stromek, sklízet betlém a další vánoční výzdobu.

Svěcení křídy a vody
Mezi české tradice na Tři krále patří také svěcení křídy a vody. V předvečer svátku se v kostelech světila jak křída, kterou se psalo požehnání domu, tak i voda, kterou si pak lidé odnášeli domů. Svěcenou vodou pak kropili své příbytky, zahrady i pole. Kromě toho se světí také sůl či zlaté předměty – např. zlatý přívěšek si můžete nechat posvětit, aby přinášel štěstí a zdraví.

Odlévání olova
Podobně jako na Štědrý den se i do tříkrálové vody odlévalo olovo nebo cín. Podle tvaru, který vznikl, se určoval osud. Jestliže kov připomínal nějaký nástroj (např. zbraň, ševcovské kopyto), ukázal tím dívce, za koho se provdá (např. vojáka, ševce).

Jaká mě asi čeká budoucnost? Foto: autor

Tříkrálová koleda a žehnání domu
Nejznámější českou tradicí, která přetrvala dodnes, je koleda a psaní iniciál a letopočtu křídou nad dveře. Mnozí si myslí, že písmena K, M a B označují jména jednotlivých králů, ve skutečnosti jsou však zkratkou latinského nápisu Christus mansionem benedicat –
Ať Kristus požehná tomuto domu.
Původně chodili na tříkrálovou koledu kromě dětí i kantoři a duchovní. Ti kropili obydlí svěcenou vodou, vykuřovali kadidlem, psali na dveře zmíněnou zkratku a rozdávali svaté obrázky.
Dodnes děti převlečené za Tři krále v dlouhých bílých košilích a s papírovými korunami (a také se začerněnou tváří třetího krále), chodí dům od domu, zpívají koledy a označují domy svěcenou křídou. Za svou koledu a přání štěstí, zdraví a dlouhých let dostávají odměnu, která v dnešní době často putuje v rámci oficiální sbírky na dobročinné účely.

V letošním roce se klasická koleda (navštěvování domů) NEKONÁ, ale můžete si ji dopřát v online provedení.

Koledu z mníšecké farní zahrady najdete na FACEBOOKU.

 

Omývání sněhem
Méně známou českou tradicí dodržovanou na Tři krále, je zvyk, že se děvčata hned ráno, ještě před východem slunce, omývají sněhem. To jim má zaručit svěží bělostnou pleť.

Tříkrálový večer – věštění budoucnosti
Svátek Tří králů byl také považován za velmi příznivý pro věštění budoucnosti. Používaly se k tomu různé způsoby věštby, například tyto:

  • Kdo nejdříve zemře: lidé zapálili každý stejně velkou svíčku, a komu svíčka shořela nejdříve, ten zemře jako první. Navíc podle stoupajícího nebo klesajícího kouře se dalo poznat, jestli se duše dostane do nebe nebo do pekla.
  • Kdo se podívá skrz vyražený suk do světnice, uvidí toho, kdo ještě tentýž rok zemře
  • Výše zmíněné odlévání olova
  • Věštba z hrnečků: sedmi hrnečky se přiklopí sedm předmětů, každý si pak zvolí hrneček a podle předmětu pod ním usuzuje, co jej čeká. Penízek znamenal bohatství, prsten svatbu, hřeben nedostatek, látka cestování, figurka dítěte narození, chleba dostatek všeho a uhlí nemoc či smrt.
Betlém se třemi králi můžete v mníšeckém kostele sv. Václava obdivovat až do neděle 10. 1. Poté bude deinstalován a uchován v depozitář pro příští Vánoce. Najdete ho v kapli po levé straně za vchodovými dveřmi. Foto: autor
Detail tří králů z mníšeckého betlému. Foto: autor

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se