Dnes je 18. 05. 2022

Aktuální teplota v Mníšku 11 °C

Svátek má Nataša

Dnes je 18. 05. 2022

Aktuální teplota v Mníšku 11 °C

Svátek má Nataša

Adventní slovo mníšeckého faráře Jana Dlouhého

Adventní slovo mníšeckého faráře Jana Dlouhého

Jan Dlouhý

Milý Josefe…
„…Velký zapomínaný synu Davidův, nemohl jsem odolat pokušení, abych ti napsal, protože mnozí, hlavně o Vánocích, věnují větší pozornost Jezulátku, nebo tvé snoubence Marii, než tobě. I když v evangeliu vypadáš skoro nenápadně, velmi jsi přispěl k vykoupení lidstva. Tvá úloha byla tichá, mlčenlivá, ale nebyla druhotná. Tvé svědectví vrhlo světlo na dějiny a svítí v nich stále…“

Tolik úryvek z jednoho dopisu, který vznikl v minulých měsících pandemie, kdy se ukázalo, že naše životy utvářejí a nesou obyčejní – většinou opomíjení – lidé, kteří se neobjevují na titulních stranách novin a časopisů ani na velkých jevištích nejnovějších show, nepochybně však píší rozhodující události našich dějin: lékaři, ošetřovatelé, pečovatelky, uklízečky, dopravci, dobrovolníci a mnoho dalších, kteří pochopili, že nikdo se nezachrání sám. Ve svatém Josefovi, nenápadném muži, který diskrétně a skrytě žije každodenní život, mohou všichni nalézt přímluvce, pomocníka a průvodce těžkými časy. Svatý Josef nám připomíná, že všichni ti, kdo nejsou vidět nebo jsou ve „druhé linii“, mají nezastupitelnou roli v dějinách. Jim všem patří uznání a vděčnost.
Josefovo otcovství se konkrétně vyjadřovalo v tom, že ze svého života učinil službu a oběť ve prospěch tajemství vtělení a s ním spojeného vykupitelského poslání – Svaté rodině daroval sebe sama, svůj život a svoji práci. Josef přijal Marii, aniž by si kladl nějaké podmínky. Ukazuje se jako delikátní muž, který ač nemá všechny informace, rozhoduje se pro Mariino dobré jméno, pro její důstojnost a život. Ve snu se od anděla dozvěděl: „Vstaň, vezmi dítě i matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti neřeknu. Herodes totiž bude po dítěti pátrat, aby ho zahubil. Josef neváhal a poslechl, nekladl si otázky stran těžkostí, ve kterých se ocitl: „Vstal, vzal v noci dítě i jeho matku a odebral se do Egypta.

Svatá rodina

V našem životě častokrát dochází k událostem, jejichž smysl nechápeme. Mnohdy reagujeme zklamáním nebo vzpourou. Josef událost přijímá, přebírá za ni zodpovědnost a smiřuje se se svým životním údělem. Není však člověkem pasivní rezignace. Jeho nasazení je odvážné a rozhodné. On nehledá zkratky, ale k událostem, které ho potkávají, přistupuje čelem a bere na sebe zodpovědnost. Přijetí je způsob, kterým se v našem životě může projevit dar opravdové statečnosti.
Při četbě evangelií o Ježíšově dětství nás napadne otázka, proč Bůh nezasáhl přímo a jasně. Bůh však zasahuje skrze události a lidi. Josef je člověk, skrze kterého se Bůh stará o počátky dějin vykoupení. On je opravdovým „zázrakem“, kterým Bůh zachraňuje Dítě a jeho matku. Nebe zasahuje a důvěřuje v odvážnou vynalézavost tohoto muže: přišel do Betléma, a když nenašel příbytek, kde by Maria mohla porodit, uklidí a připraví stáj, aby se stala pokud možno útulným místem Božímu Synu, přicházejícímu na svět. Zdá-li se někdy, že nám Bůh nepomáhá, neznamená to, že nás opustil, ale že důvěřuje nám a tomu, co dokážeme vymyslet, vynalézt, vyřešit.
Otcem se člověk nerodí, nýbrž se jím stává. Nelze se jím stát pouhým přivedením dítěte na svět, nýbrž zodpovědnou péčí o ně. Pokaždé, když na sebe někdo vezme zodpovědnost za život někoho druhého, stává se tak v určitém smyslu jeho otcem. V současnosti to nezřídka vypadá, jakoby děti neměly otce. Být otcem znamená připravit dítě na život, na realitu. Nikoli je zadržovat a věznit, nikoli vlastnit, nýbrž naučit ho rozhodování, svobodě a hledání řešení. Být si vědom, že jeho vychovatelská činnost jednou skončí a naplní svoje otcovství tehdy, když se stane „zbytečným“, kdy zjistí, že dítě je samostatné a ubírá se životní cestou samostatně. Tehdy se ocitne v situaci Josefa, který vždycky věděl, že mu dítě bylo svěřeno do péče.
Pokaždé, když uplatňujeme své otcovství, si musíme připomínat, že nejde o vlastnictví, nýbrž o „znamení“, odkazující k otcovství vyššímu. V jistém smyslu jsme všichni vždy v Josefově situaci, jsme stínem jediného nebeského Otce, který „dává vycházet svému slunci pro zlé i dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým“, stínem, který jde za Synem.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se