Do komunitní výsadby stromů na veřejných místech se můžeme zapojit všichni

Do komunitní výsadby stromů na veřejných místech se můžeme zapojit všichni

Z dotace lze hradit 100% způsobilých nákladů. Foto: autorka článku

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) spustilo dotační program na podporu komunitní výsadby stromů na veřejných prostranstvích. Získat dotaci, zasadit stromy a zapojit se tak do celonárodní iniciativy Sázíme budoucnost, může prakticky každý. Dotační program na komunitní výsadbu stromů je vyhlášen v rámci Národního programu Životní prostředí pod číslem 9/2019.

Mezi námi je řada aktivních spoluobčanů, kterým není lhostejné, jak rychle mizí stromy z okolí našich domů i z volné krajiny a chtějí sami přiložit ruku k dílu. Finanční podpora MŽP je proto mířena zejména na tyto akční místní komunity. Nový dotační program je postaven na dobrovolnické práci, má jednoduché schéma a žadatelům finančně pokryje veškeré náklady na materiál nezbytný k výsadbě listnatých stromů a jejich následnou péči.

Výše příspěvku: 20 000 Kč – 250 000 Kč
Maximální míra podpory: 100 % ze způsobilých výdajů

Tyto prostředky pomohou dobrovolníkům osadit listnatými stromy vhodná, veřejně přístupná místa měst a obcí, umístěná přímo v zástavbě a v jejím okolí. Jediné zásadní kritérium, které musí žadatel splnit, je prokázat legitimní vztah k místu výsadby. Tuto podmínku může zájemce z řad fyzických osob prokázat trvalým bydlištěm, nájemní smlouvou, nebo vlastnictvím pozemku, v případě právnických osob bude úřad požadovat sídlo nebo působnost v místě výsadby, případně vlastnictví pozemku.
Sem dejte tabulku:

                                        Výše dílčích podpor na jeden vysazený strom:
kategorie stromu pořízení stromu pořízení závlahy
Listnatý strom, obvod kmínku v 1 metru: 8 až 10 cm 1 500 Kč/ks 1 000 Kč/ks
Listnatý strom, obvod kmínku v 1 metru: 10 až 12 cm 3 000 Kč/ks
Listnatý strom, obvod kmínku v 1 metru: 12 cm a více 4 000 Kč/ks

Hlavní výhodou nového programu je, že pokryje organizátorům komunitního sázení ex-post plných 100 procent výdajů za nákup materiálu na výsadbu, ochranu a následnou péči o nové stromy. Příspěvek bude možné čerpat například na nákup sazenic, substrátu, kotvení, hnojiva, ochrany kmene či zavlažovacích vaků, ale i na zajištění odborného posudku a související publicity. Naopak do nákladů nebude možné zahrnout lavičky ani jiný mobiliář či doprovodné prvky a nepočítá se ani s úhradou prací spojených s výsadbou, u kterých se předpokládá zapojení dobrovolníků z místní komunity jako je třeba příprava půdy či vykopání jamky.

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) garantuje jednoduchou administrativu a rychlé zpracovávání žádostí. V praxi to znamená, že do tří týdnů od podání žádosti se žadatel dozví, zda je žádost v pořádku, či zda má odstranit případné nedostatky. Po schválení žádosti a realizaci výsadby mu bude do tří týdnů od uzavření smlouvy odeslána dotace.
Výsadbu však není možné provádět zcela na vlastní pěst, zcela nekontrolovaně. Je třeba zvolit dřeviny vhodné pro dané stanoviště s ohledem na ochranná pásma a technická omezení. Z toho důvodu bude SFŽP požadovat, aby na podpořené projekty dohlížel odborník s relevantním vzděláním, byl zpracován odborný posudek a zajištěn souhlas vlastníka pozemku. O vysazené stromy je žadatel také povinen pečovat, a to po dobu následujících 10 let.

Kdo může žádat?
Všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu (s výjimkou politických stran a hnutí) – tzn. místní organizace, úřady, firmy, školy, komunity, spolky, skupiny aktivních lidí i
Více informací o tomto dotačním programu najdete na:
Ministerstvo životního prostředí ČR – VÝZVA

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se