Dotazníkové šetření ukázalo, co nejvíce trápí občany

Dotazníkové šetření ukázalo, co nejvíce trápí občany

V prosincovém vydání Zpravodaje vyšel „Dotazník Místní akční skupiny (MAS) Hřebeny“, týkající se kvality života v mníšeckém regionu, jehož výsledky budou následně použity jako podklad pro vypracování strategie nové MAS.

Kromě listinné podoby mohli zájemci vyplňovat také online dotazník přístupný na stránkách www.mashrebeny.cz. Po několika měsících přinášíme zpracované výsledky průzkumu, do kterého se zapojilo 147 respondentů z Mníšku pod Brdy. Mezi respondenty mírně převažovaly ženy (55 %), podle věku to byli lidé mezi 31 a 60 lety (83 %).

Na otázku jak se Vám ve Vašem městě žije převládaly odpovědi velmi dobře nebo spíše dobře (celkem 85 % respondentů).
Při dotazu co se Vám ve Vašem městě nejvíce líbí/nelíbí lidé nejvíce uváděli klidný život (108 odpovědí), následovala dopravní dostupnost a životní prostředí (po 87). Nejméně spokojeni byli naopak s kulturním a společenským životem (44) a pracovními příležitostmi (49).
Z dotazníku vyplynulo, že nejvíce respondentů je spokojeno s životním prostředím a krajinou (101 odpovědí) i veřejnou dopravou (92), naopak nejmenší spokojenost panuje u komunikací, chodníků a cyklostezek (86).
Největší rozvojový potenciál vidí většina lidí právě komunikacích, chodnících a cyklostezkách (104 odpovědí) a podmínkách pro volnočasové aktivity (70).
Za největší hrozbu pro rozvoj města a území považuje nejvíce osob nedostatečnou infrastrukturu (58 odpovědí), dostupnost či kvalitu služeb jako obchody, poštu nebo restaurace (48), nedostatek pracovních příležitostí (47) a ekologickou zátěž (46).
Nejvíce finančně posílena by měla být, podle počtu odpovědí (99), doprava (komunikace, chodníky, cyklostezky), dále pak školství a volnočasové aktivity (76).
Za problémy, které by mělo město v současnosti urychleně řešit respondenti ve velké většině považují špatný stav komunikací a jejich opravu, dále řešení současného stavu rybníků, dostavbu skautské klubovny, hluk z dálnice a parkování na sídlištích.
Mezi náměty pro rozvoj města, případně pro území MAS Hřebeny se nejvíce objevovaly, kromě výše zmíněných problémů, stavba plaveckého bazénu nebo přírodního koupaliště, vybudování dráhy pro in-line bruslaře, propojení region sítí cyklostezek, větší podpora kulturních a společenských akcí a řada dalších podnětů.

Infografiku k průzkumu najdete ke stažení ZDE.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se