Hejtmanka: Pokud nebude vyhlášen nový nouzový stav, vyhlásíme stav nebezpečí

Hejtmanka: Pokud nebude vyhlášen nový nouzový stav, vyhlásíme stav nebezpečí

Krizový štáb Středočeského kraje zasedal v pátek 12. února. Foto: Kr-stredocesky.cz

Krizový štáb a bezpečnostní rada Středočeského kraje doporučily hejtmance, aby v případě, že Vláda ČR nevyhlásí nejpozději do 14. února 2021 do 18:00 nouzový stav, vyhlásila stav nebezpečí pro území Středočeského kraje, a to na 30 dní od 00:00 15. února 2021.

Na dnešní tiskové konferenci, oznamující společný postup Prahy a Středočeského kraje, hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková zdůraznila, že kraj je připraven na obě varianty, jak vyhlášení nového nouzového stavu, tak na vyhlášení stavu nebezpečí na území kraje.

„Chci uklidnit občany Středočeského kraje, že neprodloužení nouzového stavu neznamená anarchii, či konec opatření na ochranu před šířením viru,“ říká hejtmanka Petra Pecková, a dodává: „Předpokladem úspěchu při řešení obtížné situace jsou především jasně definovaná protiepidemická opatření ze strany Ministerstva zdravotnictví, jež má podle Zákona na ochranu veřejného zdraví podstatně větší pravomoci než kraje.“

Středočeský kraj dnes ráno požádal ministra zdravotnictví o informaci, jaká protiepidemických opatření bude Ministerstvo zdravotnictví mimo nouzový stav přijímat. Na základě této informace pak může vedení kraje definovat návazná krizová opatření.

Stav nebezpečí se jako bezodkladné opatření může vyhlásit, jsou-li v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu, a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému. Stav nebezpečí může být vyhlášen hejtmanem kraje, v Praze primátorem hl. m. Prahy. Stav nebezpečí lze vyhlásit na dobu nejvýše 30 dnů. Tuto dobu může hejtman prodloužit jen se souhlasem vlády.
(Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů)

Co se nemění
Konec stavu nouze nemá vliv na účinnost mimořádných opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví podle Zákona o ochraně veřejného zdraví – dále tedy zůstává v platnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest, opatření v oblasti zdravotnictví a sociální oblasti či omezení překročení státní hranice ČR.

Podle vyjádření ministra školství se nic nemění v dosavadním režimu školských zařízení.

Také ministra obrany ujistil, že armáda bude i nadále pomáhat všude tam, kde je třeba. To potvrzuje i člen krizového štábu a bezpečnostní rady Středočeského kraje plk. Roman Tkačík, ředitel Krajského vojenského velitelství Praha, který koordinuje pomoc příslušníků armády ve zdravotnických a sociálních zařízeních kraje.

Rovněž zapůjčené zdravotní přístroje ve zdravotnických zařízeních v kraji ze zásob Správy státních hmotných rezerv zůstanou i nadále v těchto zařízeních, a nebudou se v tuto chvíli vracet zpět do skladů.

Možné další kroky
Hejtmanka kraje je připravena využít všechny dostupné a vhodné kroky, které vyhlášení stavu nebezpečí umožňuje, například určit školy, které budou pečovat o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou vykonávat jejich rodiče podílející se na boji s pandemií (lékaři, zdravotníci, zaměstnanci složek IZS atp.), či regulovat pohyb či pobyt osob na vymezeném území. O konkrétních opatřeních bude kraj informovat, pokud bude stav nebezpečí vyhlášen.

„Ráda bych apelovala na uvážlivost a osobní zodpovědnost nás všech. Pokud všichni přijmeme svůj díl odpovědnosti za zdraví své i svých blízkých, jsem přesvědčena, že to společně můžeme zvládnout,“ uzavírá Pecková.

O společném postupu při případném vyhlášení stavu nebezpečí informovali dnes na tiskové konferenci hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková a pražský primátor Zdeněk Hřib. Foto: Twitter.com/PPeckova

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se