Informace o očkování proti Covid-19 ve Středočeském kraji

Informace o očkování proti Covid-19 ve Středočeském kraji

Ilustrační foto, zdroj Pixabay.com

Jsou naplánovány tři vlny podle rizikových skupin obyvatelstva:

1. fáze (leden až únor 2021)

NEJRIZIKOVĚJŠÍ SKUPINY OBYVATELSTVA:
Zdravotníci poskytující péči pacientům s možností výskytu nemoci COVID-19 (např. JIP, urgentní příjem, ARO,ZZS, infekční oddělení, ORL, geriatrie, LDN, praktičtí lékaři), pracovníci orgánů veřejného zdraví (např.epidemiologové a pracovníci odběrných míst atp.), senioři v zařízeních pobytových sociálních služeb apersonál, klienti v domovech pro osoby se zdravotním postižením a klienti odlehčovacích služeb. U těchtoskupin není potřeba registrace v Centrálním rezervačním systému (CRS).
Lidé nad 80+ žijící mimo výše uvedená zařízení se v případě zájmu mohou registrovat od 15. ledna v Centrálním rezervačním systému.

Očkování probíhá v Očkovacích místech.

2. fáze (únor až červen 2021)

OČKOVÁNÍ PRIORITNÍCH SKUPIN OBYVATELSTVA:
Osoby od 65 let, bez ohledu na věk nemocní pacienti s chronickými respiračními onemocněními,hypertenzí, se závažnými srdečními onemocněními, s obezitou, s hemato-onkologickými obtížemi, s onemocněním jater a ledvin, diabetici, pacienti po transplantaci kostní dřeně nebo solidního orgánu, s léčbou ovlivňující imunitní systém a podobně. Pracovníci ve zdravotnictví, kteří nespadali dopředchozího období a pracovníci kritické infrastruktury (IZS, energetika, vláda, krizové štáby, armáda, pedagogové, pracovníci v potravinářství, představitelé krajů a měst).
Nutná registrace v Centrálním rezervačním systému.

Očkování probíhá po registraci v Centrálním rezervačním systému v Očkovacích místech, dále ve velkokapacitních očkovacíchmístech (VOM), zapojeny ordinace praktických lékařů.

3. fáze (červenec 2021 – 2022)

OČKOVÁNA JE ŠIROKÁ VEŘEJNOST

Očkování probíhá v Očkovacích místech, ve Velkokapacitních očkovacích místech a u praktických lékařů.

Aktuality týkající se očkování najdete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se