Jak řídit jednání? Výměna názorů Jeřábek vs. Digrin

Jak řídit jednání? Výměna názorů Jeřábek vs. Digrin

Omluva občanům
Pavel JeřábekPřestože jsem se zařekl, že do doby, než budou nastoleny férové podmínky pro příspěvky do Zpravodaje, nebudu jako zastupitel přispívat, dělám výjimku. A to proto, že se chci všem občanům, kteří byli na zasedání zastupitelů 8. 6. 2016, omluvit za průtahy při schvalování programu zasedání. Zároveň je žádám, aby posoudili, zda průtahy jsou kvůli mně nebo kvůli řízení zasedání.
Jako zastupitel mohu pro zasedání předložit body k projednání zasláním Radě města. Ta posoudí, zda bod do programu zařadí, či ne. Pokud
není bod Radou zařazen, má zastupitel právo ho při schvalování programu znovu předložit. Radě jsem své návrhy poslal, zamítla je a do programu nezařadila (usnesení RM ze dne 11. 5. 2016). Proto jsem o jejich zařazení znovu požádal na jednání zastupitelů a zdůvodnil proč. A přidal ještě aktuální – plynoucí z roky neřešené nebezpečné dopravní situace ve Lhotě, bod o možnosti podpořit školy a školky na zasedáních a smutný bod – absence WC pro návštěvníky zámku před otevřením.
To, co nás zdržuje, jsou reakce starosty. Místo toho, aby řekl „ hlasujeme o navrženém bodu“, začíná návrhu oponovat, vysvětlovat, proč nemůže být zařazen, přidávají se radní a vzniká zbytečná a dlouhá diskuse.
Často se diskuse o zařazení bodu stane bouřlivou. Možná je to záměr, protože je známo, že když cítím manipulaci nebo polopravdu, poměrně rázně zvýším hlas.
Faktem je, že ty plané diskuse k zařazení bodu přímo na zasedání jsou jen nezvládnutí řízení zasedání ze strany starosty – jeho nutkání prosadit svou moc. Výsledkem je naštvání veřejnosti, která je zasedání přítomna a časový skluz zasedání.
Chci občany upozornit, že to nebyl ojedinělý případ. Patřím mezi několik zastupitelů, kteří často žádají o zařazení bodů, respektive bodů občanů. Na některé návrhy bodů jsem nedostal rok odpověď. Aktuální body starosta a spol. odmítá zařadit, že nebyly projednány Radou (např. možnost firemní pomoci při úklidu areálu u Zadního rybníka ztroskotala na neochotě projednat informaci na ZZ, přestože jsem informoval, že se jedná o aktuální dopolední nabídku s potřebou večer odpovědět). Je to záměr koalice, aby dokázala svoji převahu nad opozicí, ale rozhodně to není ve prospěch lidí.
Pavel Jeřábek, zastupitel

Zasedání zastupitelstva – show nebo smysluplné jednání
Foto: Miloš NavrátilPan Jeřábek na zastupitelstvo zařazuje dodatečné body velmi často a na poslední chvíli. Zpravidla jsou to ale záležitosti a věci, které by jako zastupitel mohl vyřešit v klidu přímo s pracovníky úřadu nebo se na nich dohodnout při některé z pracovních porad zastupitelů. To se ale prakticky neděje. Na poradách se zastupiteli pan Jeřábek mlčí a pak na zastupitelstvu nebo těsně před ním zdlouhavě doplňuje program. Je to velmi nesystémové, zastupitelstvo se špatně řídí a jednání se prodlužuje.
Velmi často se řeší malichernosti místo podstatných věcí. Typickou ukázkou bylo poslední zasedání. Všichni zastupitelé více než měsíc dopředu věděli, že se koná speciálně kvůli Pavilonu. Přesto zastupitel Jeřábek využil svého práva a navrhl další body do jednání, kdy pouze o jednom z nich zastupitelé věděli dopředu.
A ať se na mě nikdo nezlobí, projednávat na zastupitelstvu problém, že si pan Jánský panu Jeřábkovi stěžoval, že mu malé děti „očurávají“ domek, mi přijde už poněkud mimo, obzvláště v okamžiku, kdy je pozornost soustředěna na Pavilon.
Proto mi přijde omluva pana Jeřábka zcela na místě. Jen by si ji mohl vzít k srdci a nesvalovat svoji vinu na druhé. Já osobně nemám potřebu z jednání zastupitelstva dělat show, která v konečném důsledku nikomu neprospívá.
Petr Digrin, starosta

Převzato ze Zpravodaje městečka pod Skalkou č. 251-2

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se