Jak to vidí zastupitel: Projekty radnice

Jak to vidí zastupitel: Projekty radnice

Projekt rozšíření základní školy obyvatele Mníšku dělí do tří skupin. Jedna je pro stavbu za každou cenu, druhá by naopak byla pro ekonomicky a uživatelsky udržitelnější projekt a Pavilon v této podobě odmítá, třetí skupině obyvatel je to jedno, nezajímá se o to.

Projekty v Mníšku mají svůj stálý režim – začínají se řešit na poslední chvíli, kdy už není prostor pro změny. Podněty od občanů se bagatelizují, odvolání se následně označují jako útok proti radnici.

Uvedu příklad, provedení rekonstrukce náměstí F. X. Svobody není v souladu s projektem, nemá historické opodstatnění, některé chodníky porušují bezpečnostní předpisy, výsadba zeleně není dle projektu. Rekonstrukce biokoridoru Pivovárky – veřejný slib na opravu projektu nedodržen, měsíce odkládání rozhodnutí krajského úřadu. Vše se začalo řešit, až když nebylo prakticky projekt možné měnit, jen díky úsilí pracovníků OSMI a životního prostředí se něco málo změnilo. Park u MKS – nesmyslná nefunkční výsadba, navýšení nákladů na údržbu parku. Park za Domečkem – nelogická výsadba křovin, projekt nebyl řešen s domovem pro seniory, povedlo se částečně napravit až projektem spolků. Tělocvična – projekt předložen starostou se slovy: „Dnes musíte schválit, jinak nedostaneme dotaci.“ Povedlo se ale změnit, náklady snížit o desítky milionů Kč, a to i při zachování herní plochy.

Pavilon – vše řešeno v časovém stresu, nerespektování a zlehčování připomínek občanů skončilo odvoláním a zastavením řízení. Vlastní vznik projektu zavání neseriózností, obcházením části členů pracovní skupiny, prosazováním vůle úzké skupiny. Využití přízemí Pavilonu je dnes vykládáno jinak, než bylo při jeho představení a jak bylo všude prezentováno. Neustálé odkládání termínu výběrového řízení na dodavatele stavby signalizuje nekvalitní práci zpracování podkladů. Vše se ale svedlo na spolek. Děti jsou v pasti, schází jim třídy, ale drahý projekt budou už jako dospělí občané muset splácet.

O tom, že černá stavba města se prohlašuje za správné řešení nekvalitně připraveného projektu, už ani není třeba diskutovat. Snad jen, že občan – s odvoláním na rovné příležitosti – může úřadu připravit horké chvíle.

Pavel Jeřábek

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se