Naučná stezka Okolím Padrťských rybníků je dokončena

Naučná stezka Okolím Padrťských rybníků je dokončena

Nová stezka má celkem 13 zastavení. Devět z nich je kovových a jsou umístěny na solitérních kamenech. Foto: Brdy.ochranaprirody.cz

CHKO Brdy má novou naučnou stezku, která návštěvníky provede po turisticky oblíbeném okolí Padrťských rybníků.

Stezka má celkem 13 zastavení, 4 klasické velké informační panely a 9 malých kovových panelů, netradičně umístěných na solitérních kamenech, které jsou příspěvkem k zachování nezastavěné krajiny CHKO. Tyto tabule se věnují především přírodním hodnotám území. Okolí Padrťských rybníků však bylo výrazně formováno i prací lidí, kteří tu žili v dnes již neexistujících obcích Padrť, Přední a Zadní Záběhlá a Kolvín. Těm jsou věnovány velké panely umístěné v místech, kde dříve stávaly vesnice. Panely i tabule jsou doplněny QR kódy, pod kterými se skrývají další rozšiřující informace ke každému tématu, např. kroniky zaniklých obcí. Vzhledem k tomu, že Brdy jsou odlehlou a členitou krajinou, může se stát, že signál mobilních operátorů potřebný k zobrazení obsahu QR kódů nebude u všech zastavení k dispozici. Mnohdy stačí po načtení QR kódu popojít pár kroků a obsah se zobrazí. V obzvláště nepříznivých podmínkách lze QR načíst do svého mobilního zařízení a obsah prohlédnout doma. Jednotlivá zastavení stezky je možné procházet v libovolném pořadí, návštěvníci si mohou sami vybrat, kde na stezku nastoupí a kolik zastavení si prohlédnou.

Jeden ze čtyř velkých informačních panelů. Foto: Brdy.ochranaprirody.cz

Naučná stezka Okolím Padrťských rybníků, která naplňuje Interpretační plán CHKO Brdy, byla vytvořena AOPK ČR, Správou CHKO Brdy. Za spolupráci bychom chtěli poděkovat obcím Věšín, Skořice a Strašice a Vojenským lesům a statkům. Za cenné rady a korektury děkujeme Hornickému muzeu Příbram, konkrétně řediteli PaedDr. Josefu Velflovi, Muzeu Středních Brd Strašice, konkrétně vedoucímu RNDr. Martinu Langovi a Mgr. Tomáši Makajovi a Svazu vyhnanců z Brd, konkrétně předsedovi Miloslavu Čejkovi (rodák ze Záběhlé). Za poskytnutí grafik Jana Čáky děkujeme jeho dcerám Aleně Čákové a PhDr. Janě Kozákové. Za poskytnutí 3D rekonstrukce obce Padrtě děkujeme Přírodovědecké fakultě UK, konkrétně doc. RNDr. Přemyslu Štychovi, Ph.D. a Mgr. Janu Jelénkovi. Za fotografie děkujeme 13. dělostřeleckému pluku Jaselskému, konkrétně panu Ivu Belšánovi.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se