Od 20.4. mohou otevřít řemeslníci, autobazary nebo farmářské trhy

Od 20.4. mohou otevřít řemeslníci, autobazary nebo farmářské trhy

Ilustrační foto, zdroj: archiv autora

V rámci postupného uvolňování mimořádných omezení se od pondělí 20.4. otevřou následující provozy a činnosti:

 • farmářské trhy – přehled farmářských trhů a tržišť, které se otevřou v Praze, najdete ZDE
 • autobazary a autosalony
 • venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců v menších skupinách za přesně daných podmínek (sportovci s profesionální smlouvou, vrcholoví sportovci MO – AČR, MV ČR a VSC MŠMT)
 • svatby do 10 lidí za specifických hygienických podmínek – více informací ke svatbám najdete ZDE
 • vysoké školy (vědecko-akademické instituce) – individuální aktivity pro studenty v posledním ročníku studia vždy do maximálně počtu pěti osob
 • řemesla s provozovnou (včetně psích salonů)

V následujících týdnech dojde k otevírání dalších provozoven, služeb i obchodů. Podle návrhu vlády se bude postupovat podle velikosti plochy, nikoliv podle druhu nabízené služby.

Zda se ale nakonec prodejny a další činnosti otevřou podle plánu, bude záležet na tom, jak se bude v České republice vyvíjet epidemiologická situace.

Souhrn preventivních požadavků k jednotlivým povoleným činnostem (dle Ministerstva zdravotnictví ČR):

Ke všem povoleným provozovnám:

 • Dodržení odstupů minimálně 2 metry (doporučení plochy, resp. kapacity pro jednoho přítomného zákazníka nejméně cca 10 m2 prodejní plochy),
 • na místě dostupná dezinfekce rukou,
 • povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (zaměstnanec i zákazník),
 • manipulace personálu v rukavicích,
 • rukavice i pro klienty na vyžádání.

K farmářským trhům a tržištím:

 • Zajistit odstupy mezi stánky, stolky neb jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
 • aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry,
 • umístit dezinfekční prostředky u každého prodejního místa,
 • povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (pracovník prodejních míst i zákazník)
 • zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,
 • prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů nebo zkoušení oblečení na místě.

Podmínky pro venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti v menších skupinách za přesně definovaných podmínek
(sportovci s profesionální smlouvou, vrcholoví sportovci Ministerstva obrany – Armády ČR, Ministerstva vnitra ČR a Vysokoškolského sportovního centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy):

 • Trénink probíhá na venkovním sportovišti bez přítomnosti veřejnosti,
 • na sportovišti se nachází jen skupina společně sportujících sportovců, která nepřesahuje ve stejném čase 8 osob, a nezbytně nutné osoby z realizačního týmu,
 • mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána vzdálenost nejméně 2 metry,
  sportovci v době tréninku nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
 • nebudou prováděna kontaktní, soubojová cvičení,
 • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
  nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení,
 • lze připustit používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,
 • po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.

K vysokým školám (vědecko-akademické instituce):

Účastníci (studenti i akademici) musí dodržet následující opatření:
Zdravotní stav: účast na výuce a zkouškách bude povolena za podmínek:

 • bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
 • u vstupu do zkušební místnosti proběhne povinná dezinfekce rukou,
 • povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (studenti i akademici),
 • osoby nesmí podléhat karanténě,
 • studenti podepíší prohlášení o bezinfekčnosti.

Organizační opatření:

 • na výuku/zkoušku se studenti dostaví ve stanovený čas, tak aby se minimalizovalo riziko šíření případné infekce, studenti budou rozděleni do menších skupin max. 5 osob,
 • zhodnocení a vyhlášení výsledků zkoušky proběhne vždy po vyzkoušení 1 studenta v daném časovém rozmezí,
 • po oznámení výsledků zkoušky student neprodleně opustí budovu,
 • učebna/laboratoř bude připravena tak, aby byly zajištěny dostatečné prostorové rozestupy jak mezi studenty, tak akademiky (minimálně 2 metry), rozestupy dodržovat i ve společných prostorách,
 • studenti budou před zkouškou setrvávat v jiné (čekací) místnosti za totožných podmínek,
 • počet členů zkušební komise bude zredukovaný na nezbytné minimum tak, aby byla zachována rovnost vyzkoušení studentů odborníky daných oblastí.

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se