Osadní výbory ano či ne?

Osadní výbory ano či ne?

Foto: autor

Pokud čtete zápisy z jednáních Rady města a ze Zasedání zastupitelů, určitě jste narazili na:

Usnesení č. 32-116/2021
RM bere na vědomí doporučení osadního výboru pro Rymaně k rozpočtu na rok 2022 a postupuje ZM.

V letošním roce (2021) zastupitelé schválili vznik osadního výboru v Rymani. Povedlo se tak přibližně po čtyřech letech, kdy minulé zastupitelstvo nejdříve odmítlo návrh na osadní výbor ve Stříbrné Lhotě a vzápětí i v Rymani.
Velmi zjednodušeně – osadní výbor je „poradní hlas“ zastupitelstva, rady města a předkládá návrhy i ostatním výborům ve věcech, které se týkají oblasti působnosti osadního výboru. Předseda OV má právo se vyjádřit k těmto věcem na zasedání zastupitelů.
Po schválení OV Rymaně jsem se přes e-mail zeptal lidí ve Lhotě (co mám v adresáři), zda by nechtěli OV znovu zkusit založit. Ale dodnes o žádné aktivitě nevím. Tu samou otázku jsem položil na internetu celému Mníšku.
Ale pokud se podívám na dění v Mníšku, jako je Věž na Novém sídlišti, satelitní čtvrť pro seniory u Starého sídliště, dohady okolo rekonstrukce Lhotecké a dalších ulic, příprava změny územního plánu atd., tak musím znovu položit již několikrát položenou otázku – nezvažujete si v jednotlivých částech Mníšku také založit osadní výbory? A nebo to budete nechávat jen na politické vůli zastupitelů (jedno kterých, v Mníšku po desítku let je to jak přes kopírák – občan se dozví, až je upečeno), a budete potom říkat, že jste jen hračkou politiků?
Jak je patrné z Usnesení č. 32-116/2021 v Rymani již připomínkovali rozpočet, který se týká této části Mníšku! Nejsou tedy pasivní a odevzdaní.

 

„Teta WIKI“ mimo jiné říká (Osadní výbor – Wikipedie – wikipedia.org):

  • Osadní výbor nebo místní výbor je v České republice speciální typ výboru zastupitelstva obce, tedy iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva obce, který může zastupitelstvo obce zřídit pro část obce (částí obce může být například vesnice nebo jiná osada, čtvrť atd.).

Osadní nebo místní výbor je oprávněn podle § 121 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

  • předkládat orgánům obce (zastupitelstvu, radě i ostatním výborům) návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce a
  • vyjadřovat se k takovým návrhům nebo k podnětům a připomínkám, které se týkají dotyčné části obce nebo které předkládají obecním orgánům občané obce s trvalým pobytem v dotyčné části obce.

Předseda výboru má právo na udělení slova v zastupitelstvu obce, pokud o to požádá.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se