Otevřený dopis paní Alexandry Merunkové

Otevřený dopis paní Alexandry Merunkové

Věc: žádost o znovuprojednání důvodů a způsobu
odvolání ředitele Jana Daniela

Vážená paní starostko, rado města, zastupitelé.

Obracím se na Vás s návrhem znovu projednat důvody změn ve vedení Domova seniorů v Mníšku pod Brdy, stejně tak způsob, jakým bylo odvolání provedeno. Nejprve Vás chci ujistit, že to nedělám proto, že je pan Daniel člověk, kterého jsem za svého vedení města, na základě výběrového řízení do této funkce pověřila. Ani nejsem zaúkolovaná nějakou stranou, hnutím, či jinou osobou, jednám sama za sebe. Obracím se na Vás proto, že jsem měla možnost nahlédnout do grafů, hodnocení, ankety či jak nazvat průzkum uskutečněný v Domově a také do dopisu, který obdržela paní starostka od lékaře docházejícího k pacientům do Domova. V neposlední řadě se na Vás obracím, protože chci upozornit na to, co pan Daniel pro tento Domov udělal. Své body jsem seřadila takto:

1) Všichni známe ze svých domovů, jak je někdy těžké vyjít s našimi staříky, někdy je třeba s nimi jednat jako s dětmi, občas přikázat a houknout, i když se tím oni cítí dotčení – to k vyjádření, že pana Daniela nemají klienti a zaměstnanci rádi a bojí se ho. Staří lidé jsou lehce ovlivnitelní a leckdy se přikloní k poslednímu názoru, který slyší a navíc, když dostanou sugestivní otázky mohou být ovlivnění čímkoli, třeba i menší porcí u oběda. Neměla být pro objektivnost diskuze o spokojenosti přítomná nezávislá osoba například psycholog a také nadřízený kontrolní orgán?
2) Dopis lékaře, který dochází do Domova ordinovat, který obdržela paní starostka a potažmo i Vy všichni, je ošklivý a zdá se mi zaujatý, je uveřejněný bez názoru protistrany, a je z něj zřejmé, že si oba pánové nesedli. Pozval je někdo ke společnému jednání, byly vyslechnuty a posouzeny obě strany? Byly jim oběma stanoveny meze a podmínky pro spolupráci? Město jako zřizovatel má na to právo, možná i povinnost.
3) Proč byl způsob odvolání ( z hodiny na hodinu, bez možnosti klidného předání úřadu a rozloučení se) tak razantní, když důvod je údajné vyhoření ředitele? Byla mu nabídnutá dovolená k odpočinku nebo možnost obhajoby?
4) Vzal někdo na zřetel, jak radikální změna v Domově zapůsobí na psychiku starého člověka, který vzal svůj pobyt v tomto zařízení, jako svůj domov a osoby v něm jako svoji rodinu? A ředitele jako svého syna?

Velkou část své promluvy chci věnovat samotnému řediteli Danielovi. Je to člověk, který se nebál radikálních změn v Domově. Odmítl, aby tam obyvatelé jen čekali byť obstaraní, na smrt. Zapojil je do dění – společně vaří, soutěží, vyrábějí hračky, společně čtou romány na pokračování, chodí s nimi ven, umožnil jim navštěvovat mše a to i na Skalce, koncerty, domácí plesy. Pan Daniel se nebál pustit také do přestavby Domova samotného. Dobře víme, že to byly původně kanceláře Kovohutí, budova tudíž nevhodná pro dnešní potřeby Domova. Umožnil obyvatelům jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje oproti původním pětilůžkovým, pravidelné koupání v koupelně, kde bylo dřív skladiště, potýkal se s instalací ať elektřiny nebo vody, při koronavirových opatřeních byl čtrnáct dní spolu s obyvateli a personálem zavřený v Domově a epidemii zvládli bez vážných potíží…mohla bych pokračovat, protože za 15 let působení pana Daniela v Domově je toho skutečně velmi mnoho.
Vážení, prosím abyste zvážili, zda najdete podobného člověka, který je k dispozici 24 hodin denně, není zatížený rodinou, má zdravotnickou zkušenost jako bratr v exponovaném provozu popáleninového oddělení, je stále v produktivním věku, má letitou zkušenost ve vedení Domova a zná v té staré budově Domova doslova každý šroubek.
Věřím, že Vaše rozhodnutí paní starostko, rado města a zastupitelé ještě prodebatujete a rozhodnete správně. Přece nám všem jde o jedno, o spokojenost obyvatel v Mníšku a samozřejmě v Domově seniorů. Proto jsme Vás volili, že?

Jsem s pozdravem

Alexandra Merunková
bývalá starostka Mníšku pod Brdy

31. 8. 2020

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se