Přestaňte lidem bránit v přístupu k informacím

Přestaňte lidem bránit v přístupu k informacím

Otevřený dopis zastupitelům města Mníšek pod Brdy

Jan Vávra
Ke škole 1388
Mníšek pod Brdy

Ing. Petr Digrin, Ph.D. (v kopii zastupitelům)
Starosta města
Městský úřad Mníšek pod Brdy
Dobříšská 56
252 10, Mníšek pod Brdy

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,
obracím se na vás prostřednictvím emailu a též webu Zprávy z Mníšku tímto otevřeným dopisem s jedinou výzvou – přestaňte bránit občanům v přístupu k informacím a začněte se chovat jako opravdoví zastupitelé, kteří v první řadě hájí zájmy občanů svého města. Buďte transparentní, buďte veřejní.

Začněte znovu zpřístupňovat videozáznamy z jednání zastupitelstva
Přestaňte se nesmyslně odvolávat na zlou EU a Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen GDPR. Stáhněte z webu Mníšku nestoudný a bezcenný pamflet s názvem [1] “Stanovisko k dotazu ohledně zveřejňování videozáznamů na webovém portálu YOUTUBE.” Nevím, kdo je za publikaci tohoto dokumentu zodpovědný, dokonce nevím, kdo si jeho zpracování objednal, nevím ani, kdo ho vypracoval. Je to kus papíru, který nemá ani hlavičku, co je nejhorší, nemá ani podpis. Vykazuje všechny znaky psaní na objednávku. Co to vypovídá o tom, co si myslíte o obyvatelích Mníšku? Je tohle výsledek kvalitní práce zastupitele?

Trvalo mi asi 5 minut, než jsem na webu Mníšku vyhledal kontakt na oficiálně jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, napsal jsem mu krátkou žádost o vyjádření a téměř obratem jsem ji dostal (přepis komunikace je přílohou tohoto dopisu). Je v naprostém rozporu s tím, co předkládáte vy, zastupitelé. Následně jsem se jmenovaného pověřence dotázal, zda je autorem onoho “vyjádření”, kterým argumentujete. Není. Není si ani vědom, že by někdo z jeho kolegů toto připravil.

Znáte [2] “Metodické doporučení k činnosti obcí”, které vydalo MVČR? V něm se jasně uvádí, že “V případě, že obec za pověřence zvolí právnickou osobu, musí
být jmenovitě určena konkrétní fyzická osoba, která bude funkci pověřence
vykonávat a bude dosažitelná pro potřeby obce, Úřadu i veřejnosti.” Proč tedy nekomunikujete přímo s touto jmenovanou osobou, ale objednáváte si vyjádření u někoho anonymního? Jednání zastupitele, který výše zmíněné chování podporuje, je vrcholně pohrdavé vůči všem občanům.

Zřejmě nejpádnějším argumentem, proč lze pokračovat ve zveřejňování audio/video záznamů ze zastupitelstva, je fakt, že je mnoho obcí, které i nadále záznamy zveřejňují a peklo se před nimi neotevřelo. Namátkou Královéhradecký kraj, Semily, Hostinné, Opava, Kladno, Děčín, Nový Bor, sami dohledejte další na Youtube.

SMS infokanál, jednání zastupitelstva

Jsem registrovaným odběratelem zpráv z Infokanálu obce. Za celou dobu registrace mi ani jednou nepřišla zpráva o termínu konání zastupitelstva, přestože v letáku k Infokanálu jasněte píšete, že “Včas a bez hledání informací se tak dozvíte (…) o termínech konání zasedání zastupitelstva města”. Zato jsem dostal mnoho zpráv o akcích konaných na zámku.

Ono vůbec dostat se na jednání zastupitelstva je oříšek, pokud nejste samotář bez rodiny, který nechodí do práce, nebo nejezdí na dovolenou. Možnost vyhledat informaci o konání zastupitelstva máte maximálně 7 dnů předem, a to ještě hluboko v útrobách webu na úřední desce v kategorii Odbor kanceláře starosty. Ano, zákonná povinnost splněna, ale opravdu si myslíte, že je toto kvalitní práce pro občany? Web Zprávy z Mníšku mlčí na toto téma zcela (stav k úterý, 24.7.2018, den před zasedáním). Možná vás to překvapí, ale je mnoho měst a obcí, větších i menších, jejichž zastupitelé jsou schopni informovat o zasedání zastupitelstva i s předstihem více než jednoho měsíce.

Závěrem
Původně jsem chtěl zvolit jinou formu, vystoupení při projednávání tohoto bodu na nadcházejícím jednání zastupitelstva, leč rada města tento bod na jednání zastupitelstva nezařadila. Očekávám, že zejména pan starosta, který kandiduje za hnutí Starostové a nezávislí, se bude jako první bít za znovuotevření radnice občanům. Vždyť právě toto hnutí hlásá “veřejná správa je tu pro občany, ne občané pro veřejnou správu”, nebo “prosazujeme průhlednost veřejného života, informovanost občanů, potírání korupce a zneužívání moci.” V opačném případě bych se ho nebál nazvat pokrytcem.

Doporučené samostudium
● [3] Na veřejném jednání aktivně vystupující osoby tak činí vědomě, nedochází tedy k zásahu do jejich práv. Pokud by šlo o třetí osoby, které jsou na jednání pouze náhodně zmíněny, aniž by veřejně vystupovaly, anebo aniž by byly příjemci veřejných prostředků, jejichž zveřejnění je v souladu s § 8b Infozákona, pak by u nich mohlo dojít k nevhodnému zásahu do jejich práv a každý správce je povinen tyto ochránit (vystřihnout, vypípnout).
● [4] U osob z řad veřejnosti, které budou přítomny na zasedání zastupitelstva, lze konstatovat, že z pohledu informačního účelu záznamu není třeba souhlas s jejich zaznamenáním, pokud budou tyto osoby na záznamu zachyceny přiměřeným způsobem, tedy např. pouze krátkým záběrem do prostoru pro veřejnost apod. Naopak u osoby z veřejnosti, která aktivně na jednání zastupitelstva vystoupí k některému z bodů, lze její osobní údaje související s vystoupením zpracovávat bez jejího souhlasu, neboť takové vystoupení je projevem politického práva a aktivity konkrétního občana, která již z povahy věci není a nemůže být anonymní. Je ovšem třeba rozlišovat příspěvek k diskuzi na zastupitelstvu a vystoupení s konkrétní žádostí vůči obci zejména v sociální oblasti (zde bude třeba posuzovat situaci individuálně, takovéto případy by ovšem, zejména u větších obcí, neměly být časté).
● [5] Není žádný důvod měnit stávající přístup k poskytování informací, obsahujících osobní údaje, zvláště týkají-li se poskytování veřejných prostředků. GDPR je naopak příležitostí pro revizi dosavadních zkostnatělých přístupů a nemá v žádném případě sloužit jako záminka k omezení informačních standardů. Je ale pravda, že už i já jsem od jedné úřednice zaslechl, že by osobní údaje neměly být po spuštění GDPR v dokumentech pro zastupitele a neměly by ani zaznívat při veřejném zasedání. To by ale bylo zneužití GDPR a soudní přezkumy to nemůže ustát. Obec je podle Ústavy územní společenství občanů a zastupitelstvo je veřejné právě proto, aby občané měli informace. Ne naopak. Povinný subjekt – v tomto případě obec – musí uvést základní osobní údaje o každém, komu poskytl veřejné prostředky.

Použité odkazy
● [1] Stanovisko k dotazu ohledně zveřejňování videozáznamů na webovém portálu YOUTUBE. Bez podpisu.
● [2] Metodické doporučení k činnosti obcí na webu MVČR
● [3] Otevřená společnost
● [4] Stanovisko č. 2/2013 – Pořizování obrazových a zvukových záznamů z jednání zastupitelstva
● [5] GDPR: Bude po 25. květnu všechno tajné?

Přílohy
1. Přepis emailové komunikace s oficiálním pověřencem pro ochranu osobních údajů pro město Mníšek pod Brdy

Přepis komunikace s pověřencem pro ochranu osobních údajů
Příloha otevřeného dopisu zastupitelům

From: Jan Vávra
Sent: Friday, June 08, 2018 1:46 PM
To: Petr Štětka
Subject: Otázka na pověřence pro OOÚ v Mníšku pod Brdy

Vážený pane Štětko,

obracím se na vás z titulu vašeho pověření pověřencem pro ochranu osobních údajů pro obec Mníšek pod Brdy. Starosta Mníšku p. Digrin se na vás odkazuje v souvislosti s okamžitým ukončením sdílení záznamů z jednání zastupitelstva města právě kvůli GDPR. Jelikož je GDPR nedílnou součástí mé práce v IT, věřím, že jen došlo k nějakému nepochopení ze strany p. starosty. Můžete mi tedy, prosím, sdělit, jaké je vaše stanovisko jako pověřence k problematice sdílení záznamů z jednání zastupitelstva?

V úctě děkuji za odpověď

Jan Vávra
Mníšek pod Brdy

________________________________________

Dne 8. června 2018 14:52 Petr Štětka napsal(a):

Dobrý den, pane Vávro,
v případě, že město zveřejňuje záznamy z jednání zastupitelstva (na webu, youtube apod.), musí být tyto záznamy anonymizovány v případě, že obsahují osobní údaje občanů (např. jednání rady/zastupitelstva o prodeji majetku fyzické osobě). To samé platí i v případě, že se jedná o usnesení, které město zveřejňuje na úřední desce. Nařízení GDPR jako takové nezakazuje zveřejňovat záznamy z jednání zastupitelstva, jen je důležité dbát na jejich anonymizaci.
Děkuji Vám za spolupráci a v případě potřeby mě, prosím, neváhejte kontaktovat.

S pozdravem

PETR ŠTĚTKA
Senior Consultant

________________________________________

From: Jan Vávra
Sent: Friday, June 08, 2018 3:03 PM
To: Petr Štětka
Subject: Re: Otázka na pověřence pro OOÚ v Mníšku pod Brdy

Děkuji za rychlou odpověď. Dalo by se tedy po pochopitelném zjednodušení říci, že pokud zpracovatel zajistí například „vypípnutí“ zvuku tam, kde jsou citovány osobní údaje, nic pak sdílení záznamu nebrání?
Děkuji předem za dodatek a přeji hezký víkend

Jan Vávra

________________________________________

Dne 8. června 2018 15:05 Petr Štětka napsal(a):
Dobrý den,
ano, je to tak, jak píšete.
Přeji pěkný víkend.
S pozdravem

PETR ŠTĚTKA
________________________________________

From: Jan Vávra
Sent: Thursday, June 21, 2018 11:45 AM
To: Petr Štětka
Subject: Re: Otázka na pověřence pro OOÚ v Mníšku pod Brdy

Vážený pane Štětko,
dostalo se mi do ruky stanovisko ohledně zveřejňování videozáznamů na webovém portálu YOUTUBE. Paní Landová bohužel neuvedla originál zprávy, ale tvrdí, že je to od Vás. Jelikož se to nese v naprosto odlišném duchu, než konverzace, kterou jsme vedli spolu, napíšu o tom článek do obecní tiskoviny, přijde mi to od zastupitelů nehorázné. Zde bych Vám ale rád nabídl možnost vyjádření, pokud byste laskavě odpověděl na následující otázky:
Jste skutečně autorem níže uvedeného stanoviska? Předpokládám, že nikoliv, nicméně pokud ano, mám doplňující otázky:
Souhlasíte s tím, že účinností Obecného nařízení EU (GDPR) nedošlo k žádné změně v možnosti zveřejnění obsahu záznamů jednání zastupitelstva?
Souhlasíte s tím, že zveřejněním záznamu sleduje správce svůj oprávněný zájem informovat veřejnost o jednání zastupitelstva?
Souhlasíte s tím, že na veřejném jednání aktivně vystupující osoby tak činí vědomě, nedochází tedy k zásahu do jejich práv? Pokud by náhodně šlo o třetí osoby, které jsou na jednání pouze náhodně zmíněny, aniž by veřejně vystupovaly, anebo aniž by byly příjemci veřejných prostředků, jejichž zveřejnění je v souladu s § 8b Infozákona, pak by u nich mohlo dojít k nevhodnému zásahu do jejich práv a každý správce je povinen tyto ochránit (vystřihnout, vypípnout)?
Proč je vyjádření stanoviska tak kategoricky nedoporučující (negativní), namísto například doporučujícího výčtu kroků (pozitivní přístup), které je nutné učinit, aby mohl být záznam nadále veřejně dostupný?
Jaké přesné zadání (text otázky) k vypracování stanoviska jste dostal a od koho?

Stále doufám, že jde o nedorozumnění a děkuji za odpověď

Jan Vávra

=== níže stanovisko města ===
Dobrý den, paní Landová,

zasílám Vám mé stanovisko, vzniklé na základě zjištění vztahujících se k vašemu dotazu ohledně zveřejňování videozáznamů na webovém portálu YOUTUBE.

1)      V rámci jednání jste jako obec oprávněni získávat videozáznam pro účel archivace jednání např. místo písemného záznamu, ale zároveň tento akt není Vaší zákonnou povinností -pouze možností. Vedení a archivování těchto záznamů je rizikovější a technicky i organizačně náročnější, zneužitelnější oproti písemně vedenému záznamu (viz analýz a rizik, nutnost vést záznamy a vyhodnocení).

Z GDPR je jasně stanoven rizikově orientovaný přístup!
Proto nedoporučujeme, ale také nezakazujeme získávat videozáznam k naplnění pouze zákonné povinnosti.

2)      Situace, kdy je požadováno zveřejňování záznamu na veřejně dostupných místech (například webový video portál Youtube).

a.      Z našeho pohledu zde není nutné získávat souhlas zastupitelů jako veřejných osob.

b.     Otázkou zůstává, jak pohlížet na vystoupivšího občana.
Z pohledu archivace jednání souhlas nutný rozhodně není. Pokud ovšem dojde ke zveřejnění tohoto záznamu, změní se i účel jeho pořízení a pak by tento souhlas měl být vyžadován. Nejedná se zde o zákonem danou povinnost obce pořizovat videozáznam pro účely zveřejnění.

c.       Nevystoupivší účastníci jednání (veřejnost), také nepřišla na veřejné jednání za účelem být zveřejněn na jakémkoliv portálu. Mohlo by tak dojít ke kolizi a diskriminaci účastníků, kteří na záznamu v žádném případě být nechtějí – omezení vstupu, úprava prostor, anonymizace občanů napři rozmazáním osob? Technicky a organizačně by tak došlo ke zbytečným procesům, které mohou vyvolat dojem o nepř&ia cute;stu pnosti takového veřejného zasedání a vyvolat dojem záměrného vyloučení některé veřejnosti a možná i pokusu o netransparentnost.

d.     Z pohledu GDPR bude také nutné vhodným způsobem provést anonymizaci projednávaných osobních údajů, které mohou být přístupny až na vyžádání podle 106.

e.      Zveřejnění záznamu není většinou v zájmu jakékoliv fyzické osoby i OSVČ (subjektu údajů), o které je vedeno jednání. Stejně tak není zveřejnění záznamu v zájmu subjektu údajů, jehož OÚ jsou mluvenou formou zveřejňovány v souvislosti s jakýmkoliv jiným i nesouvisejícím bodem jednání (pozemky, poplatky atp.)

V žádném případě tedy nedoporučujeme zveřejnění těchto záznamů bez náležitých úprav zajišťujících právní základ a účel takového zpracování.

Pokud zastupitelstvo na zveřejnění záznamu trvá je nutné provést taková technicky – organizační opatření, která zajistí anonymizaci a ochranu všech osobních údajů kteréhokoliv SÚ tak, aby v žádném případě nemohlo dojít k jejich neoprávněnému zpracování.

·         Souhlasy – od vystupujících občanů

·         Stanovit postupy při zpětvzetí souhlasu – zde je povinnost ze zveřejňovaného záznamu odstranit veškeré osobní údaje, tedy i vystupující osobu a její hlas. Jde o právo SÚ a zákonnost této aktivity obce nemá oporu v zákoně.

·         Anonymizace OÚ v záznamu v každém z projednávaných bodů (tzv. vypípání).

·         Informovanost veřejnosti, ale bez omezení jejich vstupu a činnosti, bez sankcí. Např. vytyčením oblastí bez záznamu, odpovědné osoby atp.

·         Obec musí zajistit dostatečné informování občanů o způsobu zpracování, práv SÚ, povinností správce, zajištění bezpečnosti zpracování záznamu včetně stanovení doby archivace po nezbytně nutnou dobu apod..

·         Je nutné také informovat občany o kontaktní osobě na kterou je možné se obrátit v souvislosti se záznamem a jeho zpracováním.

Je nutné si uvědomit dopad zveřejňovaného záznamu. Zatímco listinná podoba záznamu, či videozáznam uschovávaný jako zápis je přístupný pouze na vyžádání a lze tak dovodit oprávněnost dotazujících se osob, zveřejnění například na webových stránkách obce a jiných portálů bez výše uvedených kroků, poskytuje informace o subjektu údajů celému světu. Tento stav již rozhodně není v zájmu žádného subjektu údajů.

Podle nařízení GDPR musí zpracování osobních údajů probíhat vždy zákonnou formou:

·         subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů,

·         zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

·         zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

·         zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,

·         zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,

·         zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Na základě výše uvedených informací tedy důrazně nedoporučujeme jakékoliv veřejné zpřístupnění videonahrávek.

________________________________________

Petr Štětka, 24. 6.
Dobrý den, pane Vávro,
autorem Vámi uvedeného textu nejsem. Neznám tedy znění původního dotazu a ani nevím, který z kolegů (pokud vůbec nějaký) odpověď níže formuloval. Dovolím si Vás odkázat na ÚOOÚ, které se touto problematikou zabývalo již v minulosti, a to v následujícím odkazu: https://www.uoou.cz/stanovisko-c-2-2013-porizovani-obrazovych-a-nbsp-zvukovych-zaznamu-z-nbsp-jednani-zastupitelstva/d-2793/p1=1020 Byť se jedná o text z roku 2013, principy pro zpracování osobních údajů zůstávají stále stejné.
Děkuji Vám za spolupráci a v případě potřeby mě, prosím, neváhejte kontaktovat.

S pozdravem

PETR ŠTĚTKA
Senior Consultant

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se